Formidling og inspiration

Vi formidler vores indsats for biodiversitet og inspirerer borgerne til, hvad de selv kan gøre. Vi iværksætter kampagner, afholder dialogmøder og understøtter borgerdrevne tiltag. 

Erfaringsudveksling på Omø

Mandag 28. juni 2021 var Slagelse Kommune inviteret til Omø af den lokale øboer og Vild-havementor, Hanne Schulz. Hanne havde inviteret alle interesserede borgere til møde i forsamlingshuset og med efterfølgende havevandring i hendes egen vilde have.

Projektleder og biolog Michael Marcher fra Slagelse Kommune delte ud af sin viden på området og fortalte også om kommunens overordnede bæredygtighedsstrategi samt arbejdet med at skabe mere vild natur på kommunens arealer.

De fremmødte øboere fortalte om deres egne erfaringer med at skabe mere plads til naturen i egne haver. Undervejs pointerede Michael, at det er utroligt vigtigt at være tålmodig og lade naturen gå sin gang. Hvis de vilde blomster ikke viser sig i år, så kommer de formentlig næste år, hvis græsslåmaskinen få lov at blive i skuret på de rigtige tidspunkter. 

Hanne Schulz viste også rundt i sin have, og hun delte ud af egne erfaringer med at forvilde dele af haven og græsplænen – til inspiration for de fremmødte.

Billeder af vild natur til inspiration

Billederne er fra Hannes Schultz's have på Omø.