Formidling og inspiration

Vi oplever en stor interesse blandt borgerne i Slagelse Kommune for at skabe mere biodiversitet.

Efterspørgslen har bl.a. gjort at vi er blevet inviteret ud og har lavet oplysningsarrangementer forskellige steder.

Vi har siden sidste sommer bl.a. afholdt inspirationsmøder på Omø og for lokalrådene i Slagelse Kommune.

Vi har besøgt mindre lokalsamfund, grundejerforeninger, haveforeninger og private borgere.

I samarbejde med vild have konsulent, Signe Schrøder, har vi i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør afholdt inspirationsmøder for alle interesserede borgere om biodiversitet og desuden afholdt et kursus for Vild have-mentorer.

Vi fortsætter arbejdet med at skabe netværk blandt foreninger og borgere, som gør videns- og erfaringsudveksling om biodiversitet nemmere. Det mener vi er vigtigt for at flere bliver interesseret i at gøre noget for biodiversiteten, der hvor de bor. 

Udpluk af arrangementerne
 • Erfaringsudveksling på Omø
  Hanne Schultz og havens gæster.

  Mandag 28. juni 2021 var Slagelse Kommune inviteret til Omø af den lokale øboer og Vild-havementor, Hanne Schulz. Hanne havde inviteret alle interesserede borgere til møde i forsamlingshuset og med efterfølgende havevandring i hendes egen vilde have.

  Projektleder og biolog Michael Marcher fra Slagelse Kommune delte ud af sin viden på området og fortalte også om kommunens overordnede bæredygtighedsstrategi samt arbejdet med at skabe mere vild natur på kommunens arealer.

  De fremmødte øboere fortalte om deres egne erfaringer med at skabe mere plads til naturen i egne haver. Undervejs pointerede Michael, at det er utroligt vigtigt at være tålmodig og lade naturen gå sin gang. Hvis de vilde blomster ikke viser sig i år, så kommer de formentlig næste år, hvis græsslåmaskinen få lov at blive i skuret på de rigtige tidspunkter. 

  Hanne Schulz viste også rundt i sin have, og hun delte ud af egne erfaringer med at forvilde dele af haven og græsplænen – til inspiration for de fremmødte.

  Fotos af vild natur til inspiration

  Billederne er fra Hannes Schultz's have på Omø.

 • Stor interesse for oplæg om den vilde have

  Over tre aftener i september '21 havde Slagelse Kommune inviteret til oplæg om den vilde have. Gode tips til hvordan vi alle kan gøre en forskel for biodiversiteten hjemme hos os selv.

  Signe og Michael om "vildskab"

  Aftenens oplæg blev indledt af biolog Michael Marcher, Slagelse Kommune. Kommunens bæredygtighedsstrategi og biodiversitetstiltag på kommunale arealer var de emner, Michael fortalte om. Herefter fortsatte aftenens inspiration ved foredragsholder og vild havekonsulent Signe Schrøder.

  Signe fortalte først om biodiversitetskrisens omfang. Derefter gav hun enkle og konkrete råd til, hvordan vi alle kan gøre en forskel i såvel små som store haver - med respekt for havens æstetik og skønhed.

  God tilslutning til oplæggene

  De tre aftener i hhv. Korsør, Skælskør og Slagelse var godt besøgt. Mange ville vide mere om, hvordan man kan være med til at øge biodiversiteten. Aftnernes oplæg var med til at inspirere til såvel store som små vilde projekter i haverne rundt om i kommunen.

  Indsatserne medvirker samtidig til, at Slagelse Kommune er med i kapløbet om at blive Danmarks Vildeste Kommune!

  Kurset Vild Have-Mentor

  Sidst i oplæggene inviterede kommunen deltagerne til at melde sig til kurset "Vild Have-Mentor".

  Et kursus som Signe Schrøder holder tirsdag 12. oktober '21.

  Kurset afsluttes med et diplom, hvorefter man kan kalde sig: vild have-mentor. At være vild have-mentor indebærer, at man som borger har lyst til at dele egne erfaringer med biodiversitetstiltag med andre i sit nærområde.

  Der kommer mere information om kurset her på siden inden længe. Så hold øje, hvis du har lyst til at høre nærmere og måske tilmelde dig?

 • Vild have-mentorer
  Er du vild med natur og har lyst til at inspirere andre?

  Sådan lød overskriften, da Slagelse Kommune inviterede borgerne til gratis kursus som vild have-mentor tirsdag 12. oktober 2021 på Slagelse Rådhus. Det var der 22 borgere der meldte sig til. Med deltagelsen i kurset og et diplom i hånden, kan de nu kalde sig: vild have-mentor.

  Hvorfor vild have-mentorer?

  Håbet er, at vild have-mentorer vil inspirere andre i deres lokalområde til at gøre noget for biodiversiteten. På den måde sikres det, at viden og budskabet om at skabe mere vild natur, når ud til endnu flere i hele Slagelse Kommune. 

  "I Slagelse Kommune ønsker vi, at borgerne er en aktiv del af vores bæredygtighedsstrategi, som bl.a. handler om at styrke biodiversiteten. Kurset Vild Have-Mentor lægger op til, at vi alle med simple greb, kan være med til at gøre en forskel for den trængte natur og dele vores viden med andre. Derfor er vi meget glade for, at så mange borgere deltog i kurset. Det er en måde, hvorpå borgerne oplever at de faktisk selv kan gøre en forskel og inspirere andre til også at gøre en forskel", fortæller Michael Marcher, biolog og projektleder for Vild Kommune i Center for Miljø, Plan og Teknik. 

  Hvad laver en vild have-mentor?

  Vild have-mentorerne bestemmer helt selv, hvad de har lyst til at engagere sig i. De kan fx invitere indenfor i deres egen have, arrangere guidede ture i lokalområdet for at tjekke biodiversiteten ud, eller vise hvordan du laver kvashegn og insekthoteller. Sidst men ikke mindst har de fået et netværk i hinanden. Netværket giver dem mulighed for at udveksle idéer, erfaringer og planlægge fælles aktiviteter.  

  Hold øje med "de vilde mentorer"

  Det er meningen, at vild have-mentorerne frem mod næste forår, sammen eller hver for sig, planlægger arrangementer i deres lokalområder. Hold derfor øje med opslag i lokale Facebookgrupper, annoncering i lokalaviser eller opslag i dit lokalområde, når havesæsonen går i gang i det tidlige forår.  

  Kurset "Vild Have-Mentor" er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og vild havekonsulent, Signe Schrøder. Signe har stået for undervisningen på kurset.