Grundejerforeninger

Vi har besøgt grundejerforeningerne Skovklinten og Musholmparken i Korsør og Skytteengen Nord i Skælskør.

Her er vi blevet mødt af beboerrepræsentanter, som alle har været meget interesseret i at få mere biodiversitet ind i deres fællesarealer. Deres henvendelser til os er sket efter en intern snak i deres forening om, at naturen skal have lov til at fylde mere på deres relative store grønne fællesarealer.

Grundejerforeningen Skytteengen

Til juni er vi inviteret til grundejerforeningen Skytteengen Nord i Skælskør, hvor vi skal gense deres arealer efter de har ændret driften på udvalgte områder. Vi inviterer de to andre grundejerforeninger med til mødet, for på den måde at få skabt et netværk blandt grundejerforeningerne, som der kan række ud og inspirere andre grundejerforeninger i kommunen. 

Kom med på besøg
 • Slut med store friserede ”græsørkner” i Skytteengen Nord
  De friserede græsplæner mangler liv, mener bestyrelsen i grundejerforeningen Skytteengen Nord i Skælskør.

  De har derfor besluttet at gøre noget for den vilde natur på deres fællesarealer.

  De grønne fællesarealer

  Grundejerforeningen Skytteengen Nord består af to uafhængige andelsforeninger, som i fællesskab står for at vedligeholde de grønne fællesarealer.

  Det er kommunen, der ejer arealerne, men grundejerforeningen har pligt til at vedligeholde dem. Når beboerne skal beslutte nye tiltag på de grønne arealer, kan der være mange holdninger at tage hensyn til.

  Generalforsamlingen

  På den seneste generalforsamling er det dog lykkedes at blive enige om, at styrke biodiversiteten på udvalgte områder af fællesarealerne. Nu er spørgsmålet bare, hvordan de bedst gør det uden, at det koster noget. 

  Kommunen inviteret på besøg

  Derfor har de inviteret kommunen på besøg, for at få indspark til, hvordan dele af foreningens store græsplæner kan få et større naturindhold. Vi bad grundejerforeningen om at lade være med at slå græsset indtil, vi havde været forbi. Ideen med at lade græsset stå er, at der meget ofte er en fin vegetation med masser af urter på fællesarealerne i foreningerne. Det er altid smart at se på om, der er et godt udgangspunkt.

  Vi gennemgik fællesarealerne og biologi Michael Marcher pegede på tre områder, hvor der grundlæggende var mange fine urter - heriblandt håret høgeurt. Planten er lavtvoksende og dækker gerne større flader på næringsfattige og tørre arealer. Den får nogle fine gule kurvblomster, som svirrefluer, bier og humlebier meget gerne søger nektar og pollen på.

  Forslag til mere vild natur

  Det blev foreslået, at de med fordel kunne undlade at slå græsset, som de normalt gør. De kunne derimod slå den ene del af vegetationen det ene år og flytte det afslåede afklip til de omliggende områder og gøre det på samme måde det andet år på den anden del af vegetationen.

  Det har flere følgevirkninger:

  • Insekter og andet dyreliv kan gennemføre deres livscyklus i vegetationen, ligesom urterne vil få mulighed for at sætte frø.

  • Ved at fjerne afklippet vil arealet over tid udpines og give en mere næringsfattig jord, hvor flere forskellige urter kan få plads til at etablere sig.

  • Ved at flytte afklippet over på nærliggende arealer vil frøene kunne spire på de arealer.

  Henning, som slår græsset i grundejerforeningen, sprang kort tid efter besøget på plæneklipperen og har fået lavet nogle meget fine indramninger til deres kommende felter af natur, som formand Torben Volder beskriver dem som.

  Vi glæder os til at følge udviklingen på Skytteengen Nords fællesarealer.