I landsbyerne

Vi indgår i dialog med lokalråd og borgere i landsbyerne om at bringe mere vild natur ind i landsbyerne.

En udvikling, der tages i takt med at ideerne, ambitionerne og ejerskabet spirer frem lokalt.

Dialogmøde om biodiversitet i landsbyerne

Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalget havde torsdag 19. august '21 inviteret til det første dialogmøde med lokalrådene efter corona-nedlukningen. Mødet foregik på Bis´koppen i Bisserup.

Programmet startede kl. 16.30 med kaffe og kage, mens en frivillig fra foreningen omkring Bis’koppen fortalte om det store arbejde med at sætte det gamle menighedsrådshus i stand. Huset danner nu ramme om foreningens aktiviteter.

Hovedtemaet for dagens møde var den del af kommunens bæredygtighedsstrategi, der handler om biodiversitet i landsbyerne.

Biolog Michael Marcher fra Slagelse Kommune fortalte om, hvad biodiversitet er for en størrelse, hvorfor vi står midt i en biodiversitetskrise, og hvad vi kan gøre for at dæmme op for den. Herunder at se på de grønne arealer, som landsbyerne råder over.

Herefter var det tid til en workshop, hvor deltagerne blev fordelt ud i mindre grupper. I grupperne var emnet, hvilke initiativer og indsatser, de hver især kunne forestille sig i deres lokalområde. Spændende ideer, som kan være med til at skabe bedre vilkår for biodiversiteten. Dernæst blev grupperne bedt om at overveje, hvad der skal til for, at idéerne kan blive realiseret lokalt. 

Slagelse Kommune vil nu kigge nærmere på de mange fine idéer og tanker, lokalrådsmedlemmerne er kommet med.

Der bliver en opfølgning på dialogmødet, hvor interesserede lokalråd bliver kontaktet af kommunen for at se nærmere på konkrete biodiversitetsindsatser ude lokalt.