Kongepennens Eng i haveforeningen Nørrevang

Under kommunens besøg i haveforeningen Nørrevang i Slagelse blev biolog Michael Marcher meget begejstret for specielt ét af foreningens tiltag.

Foto: Haveforeningens bestyrelsen samt Slagelse Kommunes biolog Michael Marcher. 

Haveforeningens formand Annia Brogaard og resten af bestyrelsen besluttede nemlig sidste efterår at lade et ca. 1000 m² stort græsareal stå uden at slå det i et helt år.

Mere end bare græs

Nu viser det sig, at arealet rummer meget mere end bare græs. Faktisk er arealet så næringsfattigt, at det giver plads til mange forskellige urter og planter, som har fået lov til at vokse frem det sidste års tid.

En af planterne, som Michael med begejstring fandt på området, er den hjemmehørende danske overdrevsplante Kongepen, som trives på mere næringsfattige områder. Den tiltrækker især vilde bier og humlebier.

Arealet blev på dagen opkaldt efter planten og vil fremover være kendt som Kongepennens Eng. Bestyrelsen vil formidle historien til resten af foreningens medlemmer på deres interne Facebookside og sætte et skilt op ved arealet, så forbipasserende ved, hvorfor der ikke er blevet slået græs netop her.

Naturpleje af arealet

Michael Marcher foreslog haveforeningens bestyrelse, at arealet kan naturplejes ved at slå væksten ned og fjerne det en gang om året i den ene halvdel, og lade den anden halvdel stå, som levested for insekter og dyr.

Næste år vil den anden del blive slået og fjernet. På den måde ”udpines” jorden ved fjerne det næringsrige græs på skift. Derved bliver der endnu bedre forhold til de planter, som kræver en mere næringsfattig jord.

Konkurrencen Vild Kommune 

Haveforeningens bestyrelse har i længere tid haft et ønske om at skabe mere vild natur på foreningens fællesarealer til glæde for planter, insekter og dyr. Vild Kommune konkurrencen, som Slagelse Kommune meldte sig til i foråret, gav derfor anledning til at invitere kommunen på besøg til besigtigelse af foreningens vilde tiltag.

Ved rundvisningen på foreningens grønne fællesarealer fik vi set, hvordan de generelt har arbejdet med at skabe flere blomsterbede til gavn for bier og sommerfugle. De grønne græsplæner blev også gennemgået, hvor det blev konstateret at der var flere ”pletter” af vilde urter i plænen. Her kunne de med fordel slå udenom og dermed skabe rum for flere blomster og levesteder for insekter.

Et initiativ mere

Som et andet initiativ til at give plads til mere natur har foreningen nedlagt en have, som undertiden stod meget under vand. Her er de ved at få etableret en sø. Foreningens formand Annia Brogaard håber, at søen og området omkring søen vil tiltrække flere dyr.

Det er meningen, at det ca. 450 m² store areal skal ”hvile i sig selv”, hvilket bl.a. betyder, at intet må fjernes fra området. Afklip fra hæk, buske og græs skal således forblive som kvashegn og samles til bunke, så det giver bedre levesteder for insekter og dyr.

Med få midler og omtanke

Haveforeningen Nørrevangs indsats viser, at vi alle med få midler og lidt omtanke kan hjælpe naturen på vej, hvor vi bor og lever.

Planer om et netværksmøde

Vi planlægger, i samarbejde med haveforeningen Nørrevang, at lave et netværksmøde for alle haveforeninger i Slagelse Kommune med biodiversitet som tema.

På mødet kan Nørrevang dele deres erfaringer og biolog Michael Marcher fortæller om biodiversitet og de gode greb for at skabe biodiversitet på haveforeningernes fællesarealer. Det skaber forhåbentlig ringe i vandet.

Siden er sidst opdateret 13. maj 2022