Mere natur ved kommunale institutioner

Vi omdanner udearealer i samarbejde med kommunale institutioner og aktører fra områderne for velfærd og uddannelse. Udearealerne skal være vilde og skabe rum for rekreativ udfoldelse og læring om biodiversitet.

Der er aktuelt to projekter i støbeskeen, som vi tager fat i som de første: 

Kommunale institutioner
 • Det første projekt - et bosted
  Der arbejdes for en bæredygtig udvikling af et bosted under Autisme Center Vestsjælland samt daginstitutioner, skole og plejehjem i nærområdet.

  Et af de bæredygtige udviklingsmål er blandt andet at øge områdets biodiversitet. Det kan gøres ved at nytænke måden, græsarealer hidtil har været forvaltet på og omdanne ubenyttede græsplæner til vildere naturområder.

  Samtidig skabes der bedre muligheder for, at borgerne kan opholde sig udenfor og få gavn af naturens positive effekter på trivsel og læring.

  Vi indgår i dialoger og samarbejder på tværs af institutioner for at inspirere, lære og drage nytte af hinandens indsatser.

 • Det andet projekt - Livshaven
  Vi udvikler ”Livshaven” i Slots Bjergby ved at omdanne et kommunalt areal til et krible-krable eksperimentarium med vild natur, som skal skabe rammer for læring om biodiversitet.

  Området skaber de ideelle rammer for, at vi sammen lærer og oplever i naturen. Livshaven inviterer en række foreninger mv. til nye og gamle fællesskaber i lokalsamfundet. Fx det lokale foreningsliv, det lokale plejehjems beboere eller organisationer, der kan bidrage med aktiviteter i parken.

  Vi vil med et Krible Krable eksperimentarium skabe et kulturlandskab med ”vild og nær” natur. Det omfatter et naturområde, der har biodiversitet for øje og emmer af liv. Et område, som åbner sig i små naturrum, der byder på nye opdagelser og erfaringer. Livshaven vil skabe de ideelle rammer for livslang læring gennem sansning, bevægelse og aktiviteter. Vi vil styrke børns udvikling af undersøgelseskompetencer, så de på sigt udvikler sig til naturfagligt dannede og nysgerrige mennesker.

  Vi vil skabe pædagogiske og bæredygtige rammer og aktiviteter for læring om naturens biodiversitet, og inspirere til at passe på vores nære natur – mange generationer frem. Vi vil formidle, hvor vigtigt den nære natur og de småkryb, som lever i den, er for vores eksistens, og inspirere børn og voksne til selv at skabe naturlige levesteder for insekterne, andre steder i vores nærmiljø.