Når vi planlægger, tænker vi naturen med fra start

Vi inspirerer bygherrer til at tilgodese biodiversitet og naturen, når der bygges nyt.

Vi arbejder med lokalplaner, hvor naturen bruges som et aktiv. Mere natur og flere grønne arealer rummer også plads til byens borgere og giver flere attraktive grønne fællesarealer og mulighed for at bevæge sig i grønne kiler.