Parker og grønne områder

Flere og flere parker og andre offentlige grønne områder vil med tiden få et mere vildt udtryk.

Ved at holde op med at slå græsset og fjerne græstørv og i stedet udlægge råjord eller grus, skabes der plads til en naturlig proces. Dette suppleres med at så arter, der er hjemmehørende og karakteristiske for egnen.

Naturen indarbejdes som et nyt element i byernes grønne områder. Det sker på en måde, så der skabes nye rum under hensyn til æstetisk og borgernes brug af områderne. 

I år har landskabsarkitekt i Entreprenørservice Anne Marie Lind sammen med kollegaer i driften, ændret udtrykket på 15 forskellige lokaliteter i kommunens tre købstæder. Det svarer til over 11.000 m² sammenlagt.

Til glæde for insekter, sommerfugle og bier fik græsset nogle steder lov til at stå i stedet for at blive slået. Andre steder blev der eksperimenteret med såning af forskellige frøblandinger.

Tiltagene vil blive evalueret, så vi fremover ved endnu mere om, hvad der skal til for at understøtte biodiversiteten mest muligt. Det ændrede udtryk på kommunale arealer i de tre købstæder kan bl.a. opleves følgende steder:

  • Slagelse: Smedegadeanlægget, midterrabatten ved stop 39, bibliotekshaven.

  • Korsør: Birkemoseanlægget, Korsør Bypark, Lovsøanlægget.

  • Skælskør: Solen (det grønne areal syd for Norvejen), langs en sti vest for Guldagergaard, i rundkørslen øst for Boeslunde.