Parker og grønne områder

Flere og flere parker og andre offentlige grønne områder vil med tiden få et mere vildt udtryk.

Ved at holde op med at slå græsset, fjerne græstørv og udlægge råjord eller grus skabes der plads til en naturlig proces. Dette suppleres med at så arter, der er hjemmehørende og karakteristiske for egnen.

Vi lader døende og døde træer stå som træruiner.

Naturen indarbejdes som et nyt element i byernes grønne områder. Det sker på en måde, så der skabes nye rum under hensyn til æstetisk og borgernes brug af områderne.