Vejkanter og rabatter

Praksis med slåning i vejkanter ændres generelt. Hvor pladsen er til det, vil der blive efterladt lange strækninger af uslået vegetation.

Der er udpeget særlige tiltag langs 40 km vej, hvor vi ændrer praksis til mosaikslåning, udpining mv.

I områder med meget næringsrig jord vil der blive eksperimenteret med at fjerne mulden og give plads til en naturlig proces.

Vi bygger videre på erfaringer fra 2020 og 2021 og udpeger endnu flere km vejkanter og rundkørsler, hvor vi ændrer driftspraksis til gavn for biodiversiteten.