Klima og bæredygtighed

I Slagelse Kommune arbejder vi med bæredygtig udvikling på flere måder

Klima, drift, natur og dialog
 • Klima - forebyggelse og tilpasning

  Vi indgik i 2009 en aftale med Dan­marks Naturfredningsforening om at mindske ud­ledning af CO2 med 2% årligt frem til 2015. Aftalen forpligter alene til en indsats inden for den kommunale virksomhed.

  Samme år tiltrådte vi den Europæiske Borg­mesterpagt, der sigter mod at indfri EU’s overordnede mål for klima. Ifølge pagten skal kommunen frem til 2020 mindske udledning af CO2 med 20% inden for kommunens geografiske område.

  Hertil kommer opgaven med at tilpasse samfundet til de forventede ændringer i temperatur, nedbør og vandstand i havet.Bæredygtighed.

 • Egen drift – "Fej for egen dør"

  Kommunens aktiviteter repræsenterer et stort forbrug af ressourcer. I den forrige Agenda21-strategi vedtog vi målsætningen "Fej for egen dør", der gør, at vi vil gå foran og være det gode eksem­pel.

  Den indsats skal vi fortsætte og styrke, og et årligt grønt regnskab skal gøre status over den fremgangen.

 • Natur, oplevelse og formidling

  Kommunen har en værdifuld natur. Især den 180 kilometer lange kyststrækning rummer unikke landskaber, planter og dyreliv med et betydeligt kulturhistorisk og rekreativt indhold. Et landskab rigt på oplevelser indbyder til friluftsliv og turisme, fremmer borgernes trivsel og bidrager til social og kulturel vækst.

 • Danmarks Friluftskommune 2015

  Vi søgte i 2015 om at blive Danmarks Friluftskommune med temaet klimatilpasning og friluftsliv. Ansøgningen blev belønnet med en flot andenplads.

 • Uddannelse, netværk og dialog

  Børn og unge skal lære, hvordan daglig adfærd og forbrug påvirker miljøet, og de skal kende muligheder for at håndtere klima- og miljø­spørgsmål. Indsatsen for bæredygtig udvikling skal ske i dialog med borgerne i både formelt og uformelt sammenhæng og netværk.

  På Nymarkskolen i Slagelse er eleverne i 8. klasse blevet uddannet til ambassadører for klima. De har blandt andet lært, hvordan man sparer el, vand og varme hjemme i deres egen familie.

Erhverv og bosætning
 • Bosætning

  I vores bestræbelser på at skabe et varieret udbud af boliger i attraktive omgivelser indgår flere grønne områder i byerne og mere bynær natur. Det vil fremme trivsel, forbedre kvaliteten af luften og øge mangfoldighed af dyr og planter. Mere grønt kan også absorbere regnvand og begrænse oversvøm­melser ved voldsomme regnskyl. Forbedring af bymil­jøet vil dermed også gøre, at kommunen belaster klimaet mindre.

 • Udvikling for erhverv

  Opgaven med at finde løsninger på de kommende års udfordringer for klima og energi kan udvikle nye, bæredygtige metoder, som kan danne grundlag for nye forretningsområder.

Siden er sidst opdateret 3. oktober 2018