Klima og bæredygtighed

I Slagelse Kommune arbejder vi med bæredygtig udvikling på flere måder

Fotoet herover viser forsiden af kommunens gældende bæredygtighedsstrategi.

De kommende indsatser

Bæredygtighedsstrategien og den tilhørende handlingsplan indeholder de indsatser, som Slagelse Kommune i de kommende år vil prioritere særlig højt for at fremme den bæredygtige udvikling.

De tre temaer

Vi iværksætter konkrete handlinger, der bygger ovenpå eller supplerer kommunens eksisterende indsatser inden for temaerne:

  • Klima
  • Biodiversitet
  • Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

Selvom de tre temaer er opdelt i strategien, er de oftest forbundet med hinanden, og flere handlinger fremmer både CO2-reduktion, biodiversitet og mindre ressourceforbrug. Vi arbejder med temaerne ud fra flere vinkler og fagligheder for at skabe merværdi og fremme flere formål i de enkelte handlinger.

Strategi og handlingsplan

Siden er sidst opdateret 4. maj 2021