Klima og bæredygtighed

I Slagelse Kommune arbejder vi med bæredygtig udvikling på flere måder

De kommende indsatser

Bæredygtighedsstrategien og den tilhørende handlingsplan indeholder de indsatser, som Slagelse Kommune i de kommende år vil prioritere særlig højt for at fremme den bæredygtige udvikling.

De tre temaer

Vi iværksætter konkrete handlinger, der bygger ovenpå eller supplerer kommunens eksisterende indsatser inden for temaerne:

  • Klima
  • Biodiversitet
  • Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

Selvom de tre temaer er opdelt i strategien, er de oftest forbundet med hinanden, og flere handlinger fremmer både CO2-reduktion, biodiversitet og mindre ressourceforbrug. Vi arbejder med temaerne ud fra flere vinkler og fagligheder for at skabe merværdi og fremme flere formål i de enkelte handlinger.

Strategi og handlingsplan

Siden er sidst opdateret 23. marts 2021