Klima og bæredygtighed

I Slagelse Kommune arbejder vi med bæredygtig udvikling på flere måder

Fotoet herover viser forsiden af kommunens gældende bæredygtighedsstrategi.

Seneste nyt

Informationsaften om energibesparelser

Slagelse Kommune inviterer til gratis informationsaften om energibesparelser i private boliger. Mødet holdes af Slagelse Kommune, Energistyrelsens SparEnergi.dk, Energitjek Slagelse og SK Forsyning.

Tilmelding nødvendig

Du tilmelder dig via et af følgende links: 

Læs mere om informationsaftenen i vores:

De kommende indsatser

Bæredygtighedsstrategien og den tilhørende handlingsplan indeholder de indsatser, som Slagelse Kommune i de kommende år vil prioritere særlig højt for at fremme den bæredygtige udvikling.

De tre temaer

Vi iværksætter konkrete handlinger, der bygger ovenpå eller supplerer kommunens eksisterende indsatser inden for temaerne:

 • Klima
 • Biodiversitet
 • Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

Selvom de tre temaer er opdelt i strategien, er de oftest forbundet med hinanden, og flere handlinger fremmer både CO2-reduktion, biodiversitet og mindre ressourceforbrug. Vi arbejder med temaerne ud fra flere vinkler og fagligheder for at skabe merværdi og fremme flere formål i de enkelte handlinger.

Strategi og handlingsplan

Klima
 • Lokalrådene samlet til inspiration og workshop om klima og bæredygtighed
  Fokus for mødet var, hvordan man kan engagere sig lokalt i fællesskaber og gøre en forskel for miljøet og klimaet.

  Torsdag 10. marts 2022 havde Slagelse Kommune inviteret kommunens lokalråd til inspirationsmøde og workshop om bæredygtighed og klimaudfordringen.

  Udvalgsformand for Klima og Miljø, Jørgen Grüner bød velkommen og fortalte om vigtigheden af borgernes engagement og handlinger ind i hele klimadagsordenen.

  Projektleder for kommunens klimaplan, Sofie Astrup fortalte dernæst bl.a. om, hvilke klimaudfordringer der fylder mest i kommunen.

  Repair Café

  Niels Christiansen fra Bisserup var inviteret til at fortælle om deres Repair Café. Et godt eksempel på en lokal aktivitet, som både styrker det sociale liv og gør noget godt for klimaet.

  At reparere i stedet for at smide ud og købe nyt er et godt gammeldags princip, som har fået et comeback, bl.a. i Bisserup!

  Grønne nabofællesskaber 

  Til slut præsenterede tovholder Bent Mariager fra græsrodsorganisationen Grønne nabofællesskaber om deres arbejde. Rundt om i hele Danmark indgår klima- og bæredygtighedsinteresserede i nabofællesskaber, som primært er organiseret gennem Facebookgrupper.

  Som Bent har oplevet og fortalte om på mødet, så gør stærke lokale nabofællesskaber det nemmere at udveksle viden og gøre sig erfaringer med en bæredygtig grøn omstilling og ikke mindst gør det nemmere, at samles om at handle og lave projekter, som understøtter en bæredygtig lokal udvikling.

  I fællesskab kan der skabes både store og små projekter, som tilsammen gør en forskel for ressource – og energiforbruget lokalt – og globalt!

  Workshop 

  Den sidste del af mødet blev afholdt som workshop. Først med fokus på de gode fælles initiativer, der allerede findes rundt om i kommunen:

  • Loppemarkeder
  • Byttemarkeder
  • Biodiversitetsindsatser
  • Seniorbofællesskaber (ja, det sparer CO2 at bo og leve sammen!)
  • Skraldeindsamlingsdage
  • Repair Café
  • Energioptimering af foreningshuse og meget andet

  Dernæst fik deltagerne til opgave at komme på nye idéer til klima - og bæredygtighedstiltag. Der blev bl.a. talt om:

  • Nødvendigheden af nye energiformer som erstatning for olie og gasfyr
  • Flere fællesspisninger med fokus på klimavenligt mad
  • Samkørsel
  • Energitjek af landsbyer
  • Plantning af klima- og biodiversitetsskove,
  • Opsætning af ladestandere til både biler og cykler
  • Fælles grejbanker - idéerne var mange

  Hvad sker der med forslagene?

  Nogle af forslagene vil kommunen tage med videre i forhold til den nye klimaplan. De fleste idéer skal dog først og fremmest ud og leve lokalt og drives af lokale kræfter. Vores aktive lokalsamfund i kommunen er heldigvis gode til at gribe idéer og igangsætte nye projekter.

  Vi håber at inspirationsmødet og workshoppen har været med til at sætte gang i at tænke klima og bæredygtighed ind i de lokale initiativer.

  Vi er nemlig alle en del af problemet med for stort et klimaftryk og ressourceforbrug, men heldigvis kan vi også alle være en del af løsningen!

  Nyttige links

Siden er sidst opdateret 2. juni 2022