Klimatilpasning

Klar til uvejr - på forkant med klimaet

Klimaet ændrer sig, og vandstanden i havene stiger. Selv om det umiddelbart kan virke som små stigninger, vil de sammen med flere hårde storme udfordre de kystnære områder i Slagelse Kommune. Klimaændringerne vil desuden medføre hyppigere og kraftigere regnskyl, hvilket vil sætte kommunens kloaksystem og åer under pres.

Slagelse Kommunes Byråd har vedtaget en klimatilpasningsplan med tilhørende handleplan, der viser vejen for, hvordan kommunen vil løse udfordringerne med vildere vejr i fremtiden. Planen skaber et overblik over, hvor der er størst risiko for oversvømmelser i Slagelse Kommune. Den tager udgangspunkt i grundige undersøgelser og indeholder en analyse af, hvordan man bedst og økonomisk fornuftigt beskytter flest mulige værdier.

Især den lange kyststrækning er særligt udsat – men også i byerne og det åbne land er der risiko for oversvømmelser. Klimatilpasningsplanen lægger op til, at disse udfordringer så vidt muligt skal løses, så der samtidig bliver skabt grønne områder til borgerne, mere levende byer eller attraktive kyster.

Til klimatilpasningsplanen er der derfor knyttet en handleplan, der peger på nogle helt konkrete løsninger til de problemer med oversvømmelser, som Slagelse Kommune står overfor i dag og i fremtiden. Projektforslagene spænder bredt fra helt konkrete mindre indsatser til store klimatilpasningsprojekter som ’Korsør - Nordens Venedig’, Tude Ådal og ’Gl. Stadion’, der løser flere udfordringer samtidig. 

Videofilm

Et af de projekter, der er knyttet til handleplanen for klimatilpasning i kommunen er projektet om Gl. Stadion.

 

Videofilm fra vinteren 2014 om udfordringerne med klimatilpasning i Slagelse og arbejdet med planen.

Klima og ansvar
 • At bo langs kysten

  Er du grundejer i et kystnært område, har du og de øvrige grundejere som udgangspunkt selv ansvar for at kystsikre jeres huse, sommerhuse og øvrige værdier. Det siger kystbeskyttelsesloven.

  Kommunen er forpligtet til at undersøge, om der er interesse og grundlag for et kystprojekt, hvis vi får en henvendelse fra en gruppe borgere i et område. Kommunen kan vælge at bistå grundejerne med tekniske analyser og borgerinddragelse. Det gør vi i Halsskov.

  Det er bl.a. Kystdirektoratet, som skal godkende kystprojekter. 

  Om at bo langs kysten

 • Dit og vores ansvar

  Når vi trues med oversvømmelser stiller det krav om rettidig omhu. Vi har alle sammen et ansvar for at beskytte vores værdier.

 • Regnvand på egen grund

  Som husejer har du ansvar for at sikre dit hus mod skybrud. SK Forsyning A/S står for renovering, drift og vedligeholdelse af vores kloaksystem. Som udgangspunkt har du selv ansvaret for håndtering af regnvand på din egen grund. Det kan gøres på mange måder.

  Om regnvand på egen grund

Siden er sidst opdateret 22. november 2019