DK2020 Slagelse Kommune - emissionsfri i 2050 og klimarobust

Som del af kommunens arbejde med at bæredygtighed, deltager Slagelse Kommune i DK2020-samarbejdet

Emission i denne forbindelse handler om drivhusgasudledning fra energi, landbrug, spildevand, affald og trafik.

I løbet af de næste 1½ år skal vi udarbejde en klimaplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger om en netto-null-emission i 2050. Vi skal sikre kommunens robusthed over for klimaforandringerne.

Slagelse Kommune arbejder dermed med den samme standard for forebyggelse af klimaforandringer og klimaplanlægning, som anvendes i verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Projektet støttes af Realdania, Region Sjælland og i årene 2021/22 deltager 46 kommuner fra hele Danmark i projektet. Det er en oplagt lejlighed til at lære af hinanden.

Slagelse Kommune ønsker med projektet, at sætte turbo på den grønne omstilling og klimatilpasning i et tæt samarbejde og dialog med borgere, virksomheder, landbruget og uddannelsesinstitutioner. Vi skal sikre at Slagelse Kommune er et trygt og godt sted at bo og drive virksomhed i fremtiden. Vi skal klimatilpasse vores eksisterende byområder og sikre en bæredygtig udvikling af hele kommunen.

Hvis du vil vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte projektlederen. 

Siden er sidst opdateret 21. maj 2021