Nordskoven - skovrejsning

I de kommende år vil markerne omkring Slagstrup og Lille Valby nord for Slagelse udvikle sig til et skov- og naturområde

Denne sides direkte link: slagelse.dk/nordskoven

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Seneste nyt på denne projektside

Lørdag 9. november 2019 havde omkring 100 borgere taget de terrængående støvler på og fattet spaden for at plante 2.000 træer i en ny del af folkeskoven.

De fine nye træer blev plantet i skovrejsningen Nordskoven lige nord for Slagelse. Anledning var, at der i september på TV2 blev samlet ind til nye træer i showet ”Danmark Planter Træer”.

Den nye folkeskov i Nordskoven er på 15 hektar. Den vil de kommende år blive brugt af TV2 Vejret, der vil dække skovens udvikling og fortælle om vejr og klima.


Skov lige nord for Slagelse

Naturstyrelsen og Slagelse Kommune har i fællesskab udvalgt et godt 300 hektar stort landbrugsområde lige nord for Slagelse som fremtidigt skovområde. Markerne ved Slagstrup er valgt, fordi  de er tæt på byen. Den nye skov skal være let at komme til, så flest muligt kan få glæde af den.

Skoven bliver til stykke for stykke

Da jorden opkøbes frivilligt, kan skovområdet udvikle sig geografisk i forskellige retninger. Opdelingen mellem de to faser er derfor vejledende. Skovarealet vil løbende blive udvidet, efterhånden som mere jord bliver opkøbt.

Beskrivelser og planer

Flere oplysninger

Har du spørgsmål, idéer eller forslag til det nye skov- og naturområde, så send dem på e-mail til os.

 • Tryk på "Skriv til projektlederen" i boksen Kontakt
Fase 1 af skovprojektet
 • Projektstart og et "Borgmesterbryn"

  Borgmestre fra en række af landets klimakommuner måtte op at stå på spaderne, da de 23. marts 2015 skulle plante et ’borgmesterbryn’ i den kommende skov lige nord for Slagelse.  

  Videofilm

  Klip fra filmen "Klimaindsatsen i Slagelse Kommune". Klippet handler om skovrejsning.

  Denne film skaber overblik over Slagelse Kommunes indsats på klimaområdet, og viser hvordan vi griber udfordringerne an i forhold til energiforsyning, klimatilpasning og skovrejsning.

  Samarbejde, merværdi og fornuft er nogle af kodeordene for klimaindsatsen.

  Det tager flere årtier at rejse en skov, og jorden vil blive opkøbt løbende. Men vi er i gang, og heldigvis tager det ikke så lang tid, før den tidligere landbrugsjord kan bruges til motion, naturoplevelser og friske gåture. I løbet af vinteren 2015-16 bliver de tilplantede arealer gjort mere tilgængelige ved låger og trampestier.

 • Nordskoven indvies og får sit navn

  Første etape af skoven blev indviet 10. juni 2015, hvor borgmester Stén Knuth sammen med børn fra lokale børnehaver og skoler plantede 200 træer. Ved samme lejlighed fik skoven sit officielle navn ”Nordskoven”. Forud for indvielsen blev skovens navn fundet gennem en navnekonkurrence, som mange af kommunens borgere bidrog til.

  De første ca. 30 hektar landbrugsjord er opkøbt, og i foråret 2015 blev der plantet 98.000 træer. Desuden er dræn i området gravet fri og blevet til åbne grøfter. Lavninger i landskabet søges omdannet til vådområder. 

  Børnene er med fra begyndelsen

  Børn fra dagpleje, børnehaver og skole har sået frø af forskellige træer i urtepotter, som de passer omhyggeligt i en skolehave. Når træerne er 2-3 år gamle er de store nok til, at børnene kan plante dem ud i Nordskoven.

 • Delområde 1 Stenageren

  Stenageren blev plantet i 2015 og er Nordskovens største skovdel med sine 21 hektar. Her er der plads til en god vandre- eller løbetur i naturen omgivet af de unge træer og fire mindre søer og vandhuller.

 • Delområde 2 Børneskoven

  Børneskoven i Nordskoven blev etableret i 2015, og strækker sig over et areal på 3,8 hektar. Skoven er udformet efter børnenes behov, så her er plads til udforskning af naturens små væsner. Der er også plads til at sidde og nyde sin madpakke.

 • Delområde 3 Lyshøjen

  Lyshøjen i Nordskoven blev anlagt i 2015 og består af skovbryn, engarealer og en sø fordelt på 8,5 hektar. Fra toppen af bakken er der udsigt over Slagelses bynære landområder, marker og gårde så langt øjet rækker.

 • Delområde 4 Rosenkildeskoven

  Den 6. oktober 2017 blev Nordskovens nyeste skovdel, Rosenkildeskoven indviet. Til indvielsen deltog blandt andre brugere fra Autismecenter Vest, Specialcenter Slagelse og ældre fra Blomstergården. Borgmester Stén Knuth markerede indvielsen ved at plante et frugttræ. 

  Det er også her, du finder Nordskovens grejbank.

I Nordskoven finder du
 • Nordskovens grejbank

  I efteråret 2017 blev Nordskovens grejbank indviet. Grejbanken er stedet, hvor kommunens skoler, børnehaver og institutioner kan låne udstyr til at fylde Nordskoven med leg og læring.

  Banken er lavet for at gøre det muligt at flytte kommunens skolebørns undervisning i bl.a. matematik, biologi og samfundsfag ud af klasselokalet og helt ud i skoven.

  Til grejbanken er der lavet undervisningsmateriale til forskellige alderstrin. Dette materiale kan frit downloades af alle og giver mulighed for at give børn og unge en ny måde at komme ud i naturen på.

  Video fra grejbankens indvielse

  Grejbanken ligger i delområde 4 - Rosenkildeskoven.

 • Verdens største insekthotel

  I maj 2016 blev Nordskovens insekthotel indviet. Verdens måske største insekthotel, Yggdrasil, er samtidig en god legeplads med sine solide træstammer.

  Der er boret huller i træstammernes ender, og børn fra kommunens institutioner har været med til at indrette hullerne til værelser, insekterne kan bo i.

  Insekthotellet ligger i delområde 2 - Børneskoven.

Brugerrådet
 • Nordskoven har sit eget brugerråd

  Skoven er til for kommunens borgere. Derfor arbejder et brugerråd tæt sammen med kommunen og Naturstyrelsen. De har formuleret en vision og tegner desuden de overordnede linjer for området. Formålet er at skabe en spændende og attraktiv offentlig skov som borgerne, skoler, foreninger m.fl. kan få glæde af.

  Visionen er: Sammen skaber vi skoven.

  Brugerrådets medlemmer

  • Fællesorganisationens Boligforening Slagelse
  • Skovlauget for Slagstrup og Lille Valby (to medlemmer)
  • Slagelse Idræts Råd
  • Friluftsrådet
  • Skovbørnehuset
  • Slagelse Naturskole
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Selandia
  • Gefion
  • Dansk Handicapforbund
  • Naturstyrelsen
Kulturhistorie og baggrund
Siden er sidst opdateret 23. april 2021