Rest til Ressource

"Rest til Ressource" styrker danske virksomheders konkurrenceevne

Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervscenter og fem andre kommuner er partner i projektet ”Rest til Ressource”.  Dansk Symbiose Center fungerer som projektleder, og DTU bidrager med viden. EU's regionalfond støtter projektet økonomisk.


Projektets direkte link er: slagelse.dk/resttilressource

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Projektets formål

Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter skal gennem projektet hjælpe små og mellemstore virksomheder med at optimere deres ressourceforbrug, så de bruger mindre vand, energi og færre materialer. Virksomhederne får dermed mulighed for at spare penge. Det styrker konkurrenceevnen samtidigt med, det er en gevinst for miljøet.

Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter ser også projektet som et læringsprojekt, hvor partnere kan blive klogere på med hvilken service, de bedst kan støtte virksomheder i at spare på ressourcerne.

Hvad får virksomhederne ud af det?

De virksomheder, der er med i projektet, vil få en screening, som skal vise potentialet for at spare, og om virksomhedens affaldsstoffer kan bortskaffes billigere eller anvendes i andre virksomheder.

Derefter udvælges relevante virksomheder. De vil få tilbudt en skræddersyet udviklingsplan og grøn forretningsmodel som beskriver, hvordan virksomheden kan nå målet, og hvor meget de kan spare.

Virksomheden får mulighed for at få betalt en konsulent - det eneste virksomheden skal bidrage med er tid og engagement.

Projektet bliver målt 

Projektet bliver målt på meget konkrete krav. Når hele projektet udløber i midten af 2018, skal materialeforbruget i mindst 30 virksomheder i alt være reduceret med en million tons, energiforbruget med 900.000 kilowatt-timer og CO2-udslippet med 14.000 ton.

Samtidig skal der etableres mindst ti symbioser mellem virksomheder, hvor restprodukter eller energi fra en virksomhed anvendes som ressource i en anden virksomhed.

Samlet vurderes det, at virksomhederne, der er med hele vejen, vil opnå en besparelse på fem procent og en øget konkurrenceevne på to procent.

Er din virksomhed interesseret? 

Hvis du og din virksomhed er interesseret i at være med i projektet eller vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte:

  • Projektleder Ruth Trummer
    Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik
    se kontaktoplysninger i den grå boks Kontakt
     
  • Erhvervsservicechef Per B. Madsen
    Slagelse Erhvervscenter (nyt vindue)

Yderligere oplysninger 

Siden er sidst opdateret 22. oktober 2020