Kommissioner

Oversigt over kommissioner
 • Beredskabskommissionen
  Kommissionen står for forvaltningen af det kommunale redningsberedskab

  Redningsberedskabets opgaver er, at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

  Beredskabskommissionen består af 8 medlemmer. Borgmesteren er født formand.

  Dagsorden/Referat

  På Dagsordenportalen kan du se

  Abonnement

  Du kan få en e-mail, når der er nye dagsordner/referater, hvis du opretter dig som abonnent på Dagsordenportalen.

  Medlemmer:

  • Borgmester Knud Vincents - formand
  • Politidirektør Lene Frank
  • Falk Bærentzen
  • Søren Horn Petersen
  • Anders Koefoed
  • Jan K. Andersen
  • Lars J. Petersen, Deltidsbrandmænd
  • Marianne Kristiansen, Beredskabsforbundet
  • Michael Gravgaard, Fastansatte
Siden er sidst opdateret 27. september 2018