Nævn

Oversigt over nævn
 • Beboerklagenævn
  Beboerklagenævnet er en selvstændig myndighed og uafhængigt af Slagelse Kommune bortset fra, at kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

  Beboerklagenævnet arbejder udelukkende i møder. Det betyder i praksis, at nævnet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og ikke kan træffes ved telefonisk eller personligt fremmøde.

  Beboerklagenævnet behandler klager og tvister, der vedrører lejemæssige vilkår mellem lejere og udlejere i det almene byggeri. Det kan f.eks. være vedrørende:

  Medlemmer

  • Bent Pedersen – formand
  • Axel Larsen – udlejerrepræsentant
  • Niels Peter Lindhard – lejerrepræsentant

  Se også

 • Bevillingsnævnet
  Bevillingsnævnet træffer afgørelse i de sager som efter restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen. Det drejer sig om alkoholbevillinger, nattilladelser, bestyrergodkendelser, mv.

  Bevillingsnævnet er oprettet i medfør af restaurationsloven og træffer afgørelse i sager som efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet. Sammensætningen af Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven. De nærmere regler for arbejdet i Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven.

  Medlemmer

  • Mick Keller (I) - formand
  • Jess Haupt (O)
  • Anne Knudsen (A)
  • Dennis Dahl, sagkyndigt medlem
  • Hakki Salli, Branchekendskab
  • Anne Marie Lund, Branchekendskab
  • Susanne Schmidt Hansen, Branchekendskab
  • Politidirektøren

  7 medlemmer er udpeget af Byrådet, 3 politiske og 4 med branchekendskab.

  Møder

  Nævnet holder møde seks gange om året.

  Se også

 • Huslejenævn
  Huslejenævnet er en selvstændig myndighed og uafhængigt af Slagelse Kommune bortset fra, at kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

  Huslejenævnet arbejder udelukkende i møder. Det betyder i praksis, at nævnet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og ikke kan træffes ved telefonisk eller personligt fremmøde.

  Huslejenævnet behandler klager og tvister, der vedrører lejemæssige vilkår hos private udlejere.

  Medlemmer

  • Bent Pedersen - formand
  • Bendt F. Jensen - udlejerrepræsentant
  • Niels Peter Lindhard - lejerrepræsentant

  Se også

 • Hegnssynet
  Hegnssynet er en selvstændig myndighed og uafhængigt af Slagelse Kommune bortset fra, at kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnssynet

  Hegnssynet arbejder udelukkende i møder. Det betyder i praksis, at Hegnssynet kun har skriftlig forberedelse af sagerne, og ikke kan træffes ved telefonisk eller personligt fremmøde.

  Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud.

  Medlemmer

  • Troels Stilling Stensballe - formand og plantesagkyndig
  • Kim Hardy Sørensen - bygningskyndig
  • Søren Grejsen Nielsen - plantekyndig

  Se også