Helhedsplan

Videns- og Uddannelsesby Slagelse

Formålet med Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby Slagelse 2012-2020 er at udpege byens potentiale og sammenhængskraft med udgangspunkt i sygehusene i byen.

Sygehusbyggerierne, der ligger i udkanten af bymidten, skal kobles bedre op på byen - både fysisk og mentalt. Det skal ske ved at udpege oplagte sammenhænge og nye potentialer mellem de to områder.

Planen peger på et styrket netværk mellem erhverv, forskning og uddannelse. Her er en vision om et styrket Campus Slagelse ved Slagelse Station, en ny vidensbydel ved Slagelse Sygehus og en Landskabsløber, der skal binde det byen sammen.