Helhedsplan

Videns- og Uddannelsesby Slagelse

Formålet med Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby Slagelse 2012-2020 er at udpege byens potentiale og sammenhængskraft med udgangspunkt i sygehusene i byen.

Slagelse Sygehus bliver udvidet med et nyt fælles akutsygehus med flere specialistfunktioner, som står færdig til brug i november 2013. Derudover åbner et nyt psykiatrisygehus ved årsskiftet 2014/2015.

Forholdet mellem Slagelse midtby og sygehusområdet skal styrkes i takt med, at nye store sygehusudvidelser skyder frem.

Sygehusbyggerierne, der ligger i udkanten af bymidten, skal kobles bedre op på byen - både fysisk og mentalt. Det skal ske ved at udpege oplagte sammenhænge og nye potentialer mellem de to områder.

Planen peger på et styrket netværk mellem erhverv, forskning og uddannelse. Her er en vision om et styrket Campus Slagelse ved Slagelse Station, en ny vidensbydel ved Slagelse Sygehus og en Landskabsløber, der skal binde det byen sammen.