Planer for miljøtilsyn

Planer for miljøtilsyn i kommunen.

Planer
 • Miljøtilsynsplan

  Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og landbrug overholder miljølove og regler. Vores tilsynsindsats skal medvirke til at værne om naturen og miljøet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt af menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

  Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert 4. år udarbejde en tilsynsplan som indeholder:

  • En afgrænsning af det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn
  • En beskrivelse af tilsynsindsatsen med tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn
  • Generel vurdering af de relevante, væsentlige miljøproblemer på området
  • Samarbejdsrelationer med andre myndigheder
  • Liste med navn, adresse, CVR-nummer og listepunkt på IED-virksomheder

  Tilsynsplanen udarbejdes for at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.

Siden er sidst opdateret 3. maj 2021