Planer og regulativer for drikkevand

Planer og regulativer for drikkevand i Slagelse Kommune.

Planer
 • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  I ”Områder med særlig drikkevandsinteresse” (OSD) skal der gøres en særlig indsats for at beskytte grundvand. Derfor skal kommunen lave indsatsplaner for at beskytte grundvand i disse områder.

  Formålet er at sikre, at der er en tilstrækkelig stor ”pulje” af rent grundvand, som kan bruges til drikkevand – nu og i fremtiden.

  Nye indsatsplaner

  Slagelse Kommune laver to planer for, hvordan vi i de kommende år beskytter grundvandet mod forurening.

  Indsatsplanerne laves på baggrund af en kortlægning af grundvand, som Miljøstyrelsen har gennemført.

 • Vandforsyningsplan 2010-2020

  Planen beskriver, hvilke vandværker der skal stå for nuværende og fremtidig vandforsyning i Slagelse Kommune. Den indeholder også retningslinjer for, hvordan kommunen administrerer en lang række forhold om vandforsyning.

  Siden planen blev vedtaget i 2010, er Strandgården og Dyssegården vandværker på Omø blevet nedlagt, og forbrugerne får nu vand fra Omø Vandværk. Hyllested Vandværk er nedlagt, og forbrugerne får vand fra Dalmose Vandværk. Flakkebjerg Vandværk er blevet optaget som en del af Dalmose Vandværk, der nu står for drift af de fysiske vandværker i Flakkebjerg og Dalmose.

Regulativer
Siden er sidst opdateret 21. november 2019