Planer og regulativer for drikkevand

Planer og regulativer for drikkevand i Slagelse Kommune.

Planer
 • Vandforsyningsplan 2010-2020

  Planen beskriver, hvilke vandværker der skal stå for nuværende og fremtidig vandforsyning i Slagelse Kommune. Den indeholder også retningslinjer for, hvordan kommunen administrerer en lang række forhold om vandforsyning.

  Siden planen blev vedtaget i 2010, er Strandgården og Dyssegården vandværker på Omø blevet nedlagt, og forbrugerne får nu vand fra Omø Vandværk. Hyllested Vandværk er nedlagt, og forbrugerne får vand fra Dalmose Vandværk. Flakkebjerg Vandværk er blevet optaget som en del af Dalmose Vandværk, der nu står for drift af de fysiske vandværker i Flakkebjerg og Dalmose.

 • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  I ”Områder med særlig drikkevandsinteresse” (OSD) skal der gøres en særlig indsats for at beskytte grundvand. Derfor skal kommunen lave indsatsplaner for at beskytte grundvand i disse områder.

  Formålet er at sikre, at der er en tilstrækkelig stor ”pulje” af rent grundvand, som kan bruges til drikkevand – nu og i fremtiden.

  For den nordlige del af kommunen findes der allerede en indsatsplan for at beskytte grundvand. Planen og de undersøgelser af grundvandet, som planen bygger på, er lavet af Vestsjællands Amt før 2007.

  På Agersø og Omø har Naturstyrelsen afsluttet deres undersøgelser af grundvandet, og Slagelse Kommune er i gang med at lave en indsatsplan i samarbejde med bl.a. vandværkerne på de to øer.

  I den resterende del af OSD-området i Slagelse Kommune er Naturstyrelsen stadig i gang med at undersøge forhold for grundvandet. Når undersøgelserne er færdige ved udgangen af 2015, skal kommunen lave en eller flere planer for, hvordan grundvand i området skal beskyttes.

Regulativer
Siden er sidst opdateret 15. november 2018