Planer og regulativer for drikkevand

Planer og regulativer for drikkevand i Slagelse Kommune.

Planer
 • Vandforsyningsplan 2010-2020

  Planen beskriver, hvilke vandværker der skal stå for nuværende og fremtidig vandforsyning i Slagelse Kommune. Den indeholder også retningslinjer for, hvordan kommunen administrerer en lang række forhold om vandforsyning.

  Siden planen blev vedtaget i 2010, er Strandgården og Dyssegården vandværker på Omø blevet nedlagt, og forbrugerne får nu vand fra Omø Vandværk. Hyllested Vandværk er nedlagt, og forbrugerne får vand fra Dalmose Vandværk. Flakkebjerg Vandværk er blevet optaget som en del af Dalmose Vandværk, der nu står for drift af de fysiske vandværker i Flakkebjerg og Dalmose.

 • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  I ”Områder med særlig drikkevandsinteresse” (OSD) skal der gøres en særlig indsats for at beskytte grundvand. Derfor skal kommunen lave indsatsplaner for at beskytte grundvand i disse områder.

  Formålet er at sikre, at der er en tilstrækkelig stor ”pulje” af rent grundvand, som kan bruges til drikkevand – nu og i fremtiden.

  Nye indsatsplaner er på vej

  Slagelse Kommune er i gang med at udarbejde to indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

  • En plan gældende for øerne Agersø og Omø

  • En plan gældende for hele Slagelse Kommune undtagen øerne Agersø og Omø

  Planen for hele Slagelse Kommune (minus de to øer) forventes sendt i offentlig høring i starten af 2020 og vedtaget i slutningen af 2020.

  Planen for øerne Agersø og Omø forventes sendt i offentlig høring i løbet af 2020 og vedtaget i 2021.

  Indsatsplanerne laves på baggrund af den kortlægning af grundvand, som Miljøstyrelsen har gennemført.

  Baggrund

  Daværende Vestsjællands Amt lavede i 2006 en indsatsplan for den nordligste del af Slagelse Kommune. Den bliver erstattet af den indsatsplan, vi er ved at lave for Slagelse Kommune (undtagen øerne Agersø og Omø).

Regulativer
Siden er sidst opdateret 21. november 2019