Planer og regulativer for rottebekæmpelse

Planer
  • Handleplan mod rotter

    Rotter betegnes som skadedyr i Danmark, da de kan forårsage bygningsskader og sprede sygdomme til mennesker og dyr. Derfor er alle kommuner forpligtede til at forebygge og bekæmpe rotter.

    Slagelse Kommune har ligesom resten af landet oplevet en stærk stigning i antal af rotteanmeldelser. Antallet er i perioden 2011 til 2018 fordoblet til ca. 3500 anmeldelser om rotter årligt. Derfor er det politisk besluttet at øge fokus på at forebygge og bekæmpe rotter.

    Med denne rottehandleplan synliggør vi den kommunale rottebekæmpelse og præsenterer de tiltag, vi har valgt at fokusere på for at opnå en mere effektiv og forebyggende bekæmpelse.

Administrationsgrundlag
Siden er sidst opdateret 3. maj 2021