Planer og regulativer for spildevand

Administrationsgrundlag, vedtægter, planer og regulativer for spildevand.

Planer
 • Spildevandsplan

  Spildevandsplanen er et værktøj til at forbedre kloaknettet og vandmiljøet. Den indeholder fire fokusområder: Forsyningssikkerhed, klimatilpasning, badevand og turisme samt vandmiljø og det åbne land.

  Borgere, SK Forsyning og Slagelse Kommune gennemfører planen i et samarbejde, hvilket sikrer den bedste løsning for alle parter. Planen vedtages for en række år af gangen efter en offentlig høring, hvor alle kan komme med kommentarer.

  I planen kan du se, hvilke områder der påvirkes af spildevandsindsatsen og hvornår.

  Spildevandsplan 2019 er en overordnet rammeplan for arbejdet med spildevand i de kommende år.

  Spildevandsplan 2019

  Slagelse Kommunes spildevandsplan har en 12 årig planperiode og revideres hvert 4. år. Planen findes kun digitalt.

  Der laves spildevandstillæg i alle de anlægsprojekter, der berører borgere direkte. Et tillæg beskriver, hvad der skal ske for et område.

 • Spildevandstillæg

  Spildevandstillæg laves i de anlægsprojekter, der berører borgere direkte. Tillægget beskriver, hvad der skal ske for et område.

  Arbejdet med spildevandstillæg sker i samarbejde mellem borgere, forsyningsselskabet og kommunen. Samarbejdet skal sikre de bedste og billigste løsninger, samtidig med at der skabes ejerskab og forståelse for de løsninger der bliver valgt.

  Godkendte spildevandstillæg

  Forslag til spildevandstillæg

  Forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan annonceres i offentlig høring på:

  Tillæggene vises kun i de uger, høringen varer og man kan komme med indsigelser, kommentarer og bemærkninger. De fleste høringer varer fire uger.

  Spildevandstillæg kloakprojekter

  Disse af spildevandsplanens tillæg udføres lige pt. som kloakarbejder i kommunen:

 • Borgerinddragelse

  I denne samarbejdsmodel for borgerinddragelse ved planlægning af spildevand, forsøger vi at give en forklaring på, hvordan vi bedst muligt kan drage nytte af den ressource, borgere er og har, og hvorfor vi gør det. 

  I planen er der fire cases. De er eksempler på, hvordan inddragelse af borgere er tænkt ind i vores håndtering af tillæg til kommunens spildevandsplan.

Regulativer
Vedtægter
Administrationsgrundlag
Siden er sidst opdateret 3. maj 2021