Vandløbsregulativer

Gældende regulativer for offentlige vandløb i Slagelse Kommune.

Offentlige vandløb er omfattet af et vandløbsregulativ. Regulativet beskriver vandløbets skikkelse eller vandføringsevne og indeholder bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse.

Regulativerne udgør grundlaget for, hvordan det enkelte vandløb administreres.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2017