Offentlige arealer

Regulativ for offentlige arealer og tilgængelighedsplan for adgang til natur og bygninger

Regulativer og planer
 • Regulativ for offentlige arealer

  Slagelse Kommune har et ønske om at skabe et pænt og levende bymiljø i de største byer i kommunen. Derfor er der retningslinjer for, hvordan du må placere udstillingsvarer, reklameskilte, stadeplads, lave fortovsservering, arrangementer mm.

  Retningslinjerne skal sikre god fremkommelighed på fortov og gangareal for alle fodgængere - især for ældre, svagtseende og personer med handicap.

  Redningskøretøjer skal kunne passere uhindret på et offentligt færdselsareal - også ved markedsdage mv. på Nytorv og Schweizerpladsen.

  Hvad indeholder regulativet?

  Regulativet indeholder bl.a. information om følgende, som du kan læse om eller søge tilladelse til andre steder på hjemmesiden:

  I den printervenlige udgave af regulativet kan du desuden læse om:

  • Arrangementer hvor veje søges lukket og busruter omlagt
  • Byggepladshegn
  • Bålpladser
  • Midlertidige skilte og bannere
  • Scener og telte
  • Skulpturer og andre genstande
  • Parasoller, læhegn og pavilloner
  • Reklamer
  • Renholdelse

  Printervenlig udgave

 • Tilgængelighedsplan

  Muligheden for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, biblioteker, rådhus og andre kommunale ting har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet. Slagelse Kommune har derfor lavet en tilgængelighedsplan, som skal målrette kommunens arbejde med at skabe større tilgængelighed for alle i trafikken.

  Planen er lavet i tæt samarbejde med Handicaprådet, Ældrerådet, Danske Handicaporganisationer.

  Dette beskriver planen

  • Planen beskriver vejledninger til tilgængelighed for alle, herunder adgang til natur og bygninger, hvor handicapvenlige løsninger og godt lys er afgørende

  • Planen udpeger et net af ruter i de tre store byer Slagelse, Korsør og Skælskør, som på sigt gennem en målrettet indsats skal gøres tilgængelige for alle

  • Planen beskriver forslag til, hvordan kommunens indsats på området i fremtiden kan prioriteres og indarbejdes, hver gang et nyt vejarbejde startes