Trafik og veje

Planer og regulativer der har med trafik og veje at gøre.

Planer
Regulativer
 • Tomgangsregulativ

  Regulativet begrænser tilladelsen til at lade motoren være i gang i holdende motordrevne køretøjer. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt - maksimalt i ét minut.

  Regulativet er forebyggende og skal øge trafikanternes bevidsthed om at reducere forureningen. Regulativet gælder for hele Slagelse Kommune.

 • Vinter- og renholdelsesregulativ

  Regulativet beskriver vejklasserne samt de servicemål og det beredskab, som kommunen styrer efter og stiller med i vintermåneder med sne og glatføre.

  Derudover beskrives renholdelse for kommuneveje.

  Pligter for grundejere er også beskrevet.