Den Kommunale Ungeindsats

Det overordnede formål med den sammenhængende kommunale ungeindsats er, at alle unge er i uddannelse eller beskæftigelse. Unge, som ikke er fast forankret i uddannelse eller beskæftigelse, skal have et målrettet løft.

 

 

Siden er sidst opdateret 9. juli 2019