Finansiel strategi

Formålet med den finansielle strategi er at fastlægge de overordnede rammer for en aktiv styring af Slagelse Kommunes finansielle portefølje og den langfristede gæld under hensyntagen til de etiske og finansielle risici, kommunen er villig til at påtage sig.

Strategien beskriver endvidere, hvorledes kommunen kan allokere investeringer til ekstern kapital eller gældsforvalter. Strategien giver retningslinjer for styring af kommunens gælds-og finansielle porteføljer på det operationelle niveau. Hermed menes, at der gives retningslinjer for, hvordan kommunen styrer sine likvider, investeringer i obligationer og andre værdipapirer, samt håndtering af kommunens gældspleje.

Målet for strategien er at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger.

Den finansielle strategi godkendes af Byrådet og revideres hvert 4. år efter, at et nyt Byråd er tiltrådt.

Den finansielle strategi er godkendt af Byrådet den 25. juni 2018.

Siden er sidst opdateret 14. januar 2019