Digitaliseringsstrategi

Formålet er at arbejde strategisk med digitalisering af hele den kommunale virksomhed, det vil sige ikke kun i "administrationen". Det betyder, at potentialet i digitalisering skal udnyttes både centralt og decentralt i forhold til borger- og virksomhedsservice, myndighedsudøvelsen, serviceleverancerne og den interne administration.

Digitaliseringsindsatsen har særlig fokus på at effektivisere og forbedre service af kommunens kerneydelser i forhold til borgere og virksomheder.

Siden er sidst opdateret 11. december 2019