Politikker og Strategier - Natur, Klima og Forsyning

Samlet overblik over vedtagne politikker og strategier inden for natur, klima og forsyning.

Strategier
 • Overordnet ejerstrategi

  Denne overordnede ejerstrategi er med til at sikre linjerne for samarbejdet mellem Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S.

  Slagelse Kommune ønsker med denne ejerstrategi aktivt at forvalte sit ejerskab og gøre sin indflydelse gældende overfor SK Forsyning, med vægt på det strategiske niveau og den retning selskabet skal udvikle sig i.

 • Varmeplanstrategi
  Strategi for varmeplanlægning i Slagelse Kommune

  På varmeplanområdet skal kommunen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen.

  Byrådet skal sørge for at koordinere varmeplanlægningen med anden kommunal planlægning, og projektforslag skal opfylde varmeforsyningslovens formålsbestemmelser.

  Planen er under revision og bliver efterfulgt af den strategiske varmeplan. Indtil da, er ovenstående plan fortsat gældende.

Politikker