Strategi for velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er en fælles betegnelse for teknologi inden for blandt andet pleje, omsorg, sygdomsbehandling og forebyggelse.

Formålet med strategien er at sikre en langsigtet plan for de velfærdsteknologiske indsatser, som tager udgangspunkt i den politiske målsætning om at skabe innovation, udvikling og øge implementeringskraften.

Målsætningen fokuserer på borgerperspektivet, hvor øget kvalitet for borgeren er centralt og herudover indsatser med økonomisk perspektiv.

Strategien er besluttet den 9. juni 2020 af Forebyggelses- og Seniorudvalget. 

Siden er sidst opdateret 9. september 2020