Velfærdsteknologistrategi

Velfærdsteknologi er en fælles betegnelse for teknologi inden for blandt andet pleje, omsorg, sygdomsbehandling og forebyggelse.

Brug af velfærdsteknologi kan være med til at fremme borgerens tryghed, sikkerhed, sociale netværk, daglige virke eller grundlæggende mobilitet og til at fremme arbejdsmiljøet for medarbejdere.

I strategien kan du blandt andet læse om de fire former for velfærdsteknologi:

  • Sundhedsteknologi
  • Frihedsteknologi
  • Organisationsteknologi
  • Velfærdsteknologisk understøttelse

Velfærdsteknologien er principgodkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i august 2017.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2019