Bosætningsindsats

Slagelse Kommune arbejder aktivt på at styrke bosætning og understøtte en positiv befolkningsudvikling. Vi ønsker, at flere flytter til kommunen og at dem, der bor her, har lyst til at blive. Det gælder for alle kommunens lokalområder og for kommunen som helhed. Forudsætningen for det er, at Slagelse Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Den målsætning er alle kommunens ansatte og ikke mindst civilsamfundets mange aktører med til at realisere. Samtidig prioriterer Slagelse Kommune indsatser, der målrettet styrker bosætning.

Boliginvestering

Et politisk højt prioriteret område er at stimulere boliginvestering gennem en indsats henvendt til boliginvestorer.

Den brede bosætningsindsats

Derudover arbejdes der med bosætning på en lang række områder, bl.a.

  • Velkomst af tilflyttere.
  • Formidling af den gode historie om Slagelse Kommune til både eksisterende og potentielle borgere.
  • Aktiviteter for at tiltrække og fastholde konkrete målgrupper.
  • Udvikling og formidling af viden om bl.a. flyttemønstre og befolkningsudvikling.
  • Samarbejde om bosætningsopgaven med kommunens aktører og tværregionalt.

Læs mere her:

Siden er sidst opdateret 27. april 2022