Strategi for den almene sektor 2025

Den almene sektor i Slagelse Kommune skal udvikles, så udbuddet matcher efterspørgslen

Den almene sektor i Slagelse Kommune udgør i dag knap en ¼ af boligmarkedet i Slagelse Kommune. Sektoren huser både ungdomsboliger, familieboliger og boliger til ældre og skal udvikles, så udbuddet matcher efterspørgslen. Dette skal ske i samklang med den udvikling Slagelse Kommune i øvrigt arbejder for. Strategien for den almene sektor har derfor en horisont frem til 2025, og sætter retning for sektorens generelle udvikling såvel som udviklingen i de udsatte boligområder her under Ringparken og Motalavej.

Strategien er udarbejdet i et samarbejde med boligorganisationerne og vedtaget af Slagelse Byråd i juni 2016.

Læs strategien for den almene sektor

Siden er sidst opdateret 15. august 2018