Vækst i balance

I juni 2015 vedtog Byrådet en ny strategi og vækstmodel for langsigtet vækst og positiv udvikling.

Strategien er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Vækst- og Strategiudvalget, som var oprettet af Byrådet og bestod af repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet, turisme og uddannelse. 

Baggrundsnotatet indeholder de data og udviklingstendenser, som udgør afsættet for udvalgets anbefalinger til strategien. Notatet indeholder desuden en beskrivelse af udvalgets arbejdsproces.

Hvidbogen samler alt materiale som har været behandlet og drøftet i Vækst- og Strategiudvalget. Heri finder du udvalgets kommissorium, mødereferater, faglige oplæg, Power Point præsentationer og notater.

Siden er sidst opdateret 9. januar 2019