Sådan styres Slagelse

Slagelse Kommune styres politisk af Slagelse Byråd. Under Byrådet er der ni politiske udvalg. De forskellige udvalg og enheder i organisationen løfter forskellige opgaver. Politikerne udøver lederskabet gennem klare mål og visioner. Direktion, chefer, ledere og medarbejderne omsætter de politiske mål til konkrete indsatser.