Ældrerådsvalg

Medlemmerne af Ældrerådet vælges for fire år, og valgperioden udløber den 31. december i år.

Der er 11 personer, der har meldt sig som kandidater til det kommende Ældreråd, der tiltræder i 2018.

Der er 15 pladser i Ældrerådet og derfor ikke nok kandidater til at afholde valg. Derfor har Sundhed- og Seniorudvalget sammen med Ældrerådsvalggruppen  besluttet fredsvalg. Det vil sige, at alle de opstillede kandidater er valgt uden afstemning.

Medlemmerne af det nye Ældreråd mødes første gang til konstituerende møde den 11. december 2017.

Siden er sidst opdateret 11. oktober 2017