Ældrerådsvalg

16. november 2021 var der valg til Ældrerådet

Medlemmerne af Ældrerådet vælges for fire år, og den kommende valgperiode løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Valgresultat

Se valgresultatet på Ældrerådets hjemmeside: