Brevstem

Du kan fra 5. oktober til 12. november brevstemme til kommunalvalget

Hvis du ikke kan stemme på valgdagen eller foretrækker at stemme før valgdagen, kan du brevstemme. Du kan brevstemme i borgerservicecentrene eller søge om at stemme i dit eget hjem.

Hvor kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme i alle landets kommuner, uanset hvor du bor. I Slagelse Kommune kan du brevstemme hos:

 • Bibliotek og Borgerservice, Stenstuegade 14, Slagelse
 • Bibliotek og Borgerservice, Bernstensgade 3, Korsør

 • Bibliotek og Borgerservice, Vestergade 4, Skælskør

Hvornår kan jeg brevstemme

Du kan brevstemme fra tirsdag den 5. oktober til og med fredag den 12. november. Husk legitimation i form af sundhedskort/sundhedskortapp, pas eller kørekort/kørekortsapp.

Du kan brevstemme inden for borgerservicecentrenes almindelige åbningstid. Se åbningstider i grå boks her på siden.

Der holdes ekstraordinært åbent på Skælskør Bibliotek og Borgerservice for brevstemmer lørdag den 30. oktober og lørdag den 6. november kl. 10-13.

Lån et hjælpemiddel

På alle brevstemmesteder findes lup, sort pen og LED-lampe til svagsynede. Hos Bibliotek og Borgerservice i Slagelse er desuden CCTV skærm og hæve/sænkebord.

Hvordan brevstemmer jeg?

Læs mere om, hvordan du brevstemmer i boksen herunder.

Brevstemme
 • Når du vil brevstemme i Danmark

  I stedet for at møde op på valgdagen tirsdag den 16. november 2021, kan du vælge at brevstemme. Det kan du gøre i enhver kommune her i landet.

  Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

  Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Indenrigs- og Boligministeriet. 

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Anmod om at stemme hjemme

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du anmode kommunen om at stemme i dit hjem. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et anmodningsskema af den person, der yder plejen.

  Du kan også henvende dig til kommunen for at få et anmodningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

  Anmodningen skal sendes til den kommune, hvor du opholder dig. Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 kan du tidligst anmode om at stemme hjemme tirsdag den 19. oktober 2021 (tirsdagen fire uger før valgdagen) og senest kl. 18 torsdag den 4. november 2021 (torsdagen tolv dage før valgdagen). Kommunen kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

  Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med to brevstemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg. 

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Brevstemme fra institution m.v.

  Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller i særlige boformer eller er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

  Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmesedler og følgebrev og registrerer din stemme.

  Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Brevstemme fra udlandet

  Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

  Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

  Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 brevstemme fra og med tirsdag den 16. august 2021 (tre måneder før valgdagen).

  Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig i.

  Frist for at brevstemme

  Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen den 16. november 2021. Det er derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

  Indhold hentet fra Borger.dk