Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme til Kommunalvalget og Regionsvalget?

Du har ret til at stemme

Du har ret til at stemme, hvis du:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen

Derudover skal du enten:

  • have dansk indfødsret
  • være statsborger i et andet EU-land
  • være statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse have haft fast bopæl i landet de sidste fire år forud for valgdagen.

Du har ikke ret til at stemme

Du har ikke ret til at stemme, hvis du:

  • er udlænding, der befinder sig i Danmark på tålt ophold
  • er udlænding, der er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse
  • er udlændinge, som er dømt ved en international straffedomstol, og som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner
Siden er sidst opdateret 30. september 2021