Stem i dit eget hjem

Hvis du ikke kan møde op på et afstemningssted, kan du søge om at stemme i dit eget hjem

Hvis du er syg, handicappet eller på anden måde ikke er i stand til fysisk at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra.

Søg om at stemme i dit eget hjem

Du kan søge om at stemme i dit eget hjem fra 19. oktober til og med den 4. november i biblioteker- og borgerservices åbningstider. Modtager vi ansøgningen senere, kan du desværre ikke stemme hjemme.

Du kan give besked til lokalcentret, handicapcentret, hjemmeplejen eller din hjemmehjælper, så de kan hjælpe dig med at få og indsende ansøgningsskemaet.

Du kan også hente ansøgningsskemaet i dit borgerservicecenter eller ansøge telefonisk ved at kontakte Slagelse Biblioteker & Borgerservice på tlf.: 58 57 57 57.

Hvornår skal jeg brevstemme i eget hjem?

Når du har ansøgt, vil du efterfølgende få besked om, hvilken dag og tidspunkt brevstemmemodtagerne kommer på besøg for at modtage din brevstemme.

Brevstemning i eget hjem kommer til at foregå:

 • Tirsdag den 9. november i Slagelse
 • Onsdag den 10. november i Korsør, Skælskør og Gl. Hashøj

Brevstemmer på plejehjem, sygehuse m.v.

Hvis du bor på plejehjem, i visse boformer, er indlagt på sygehus eller indsat i kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse kan du stemme der, hvor du opholder dig. Du vil få besked om tidspunktet forud for valgdagen.

Hvis du har brug for at ændre afstemningssted

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed kan du ændre valgsted inden for din bopælskommune. Du kan søge om at ændre valgsted fra den 19. oktober til og med den 8. november klokken 12.

Du kan hente ansøgningsskema på dit nærmeste Bibliotek og Borgerservice
eller få det tilsendt, hvis du ringer til Slagelse Biblioteker og Borgerservice på telefon 58 57 57 57.

Har du spørgsmål vedrørende ændring af afstemningssted, skal du kontakte Folkeregisteret på tlf. 58 57 36 00.

Stem i eget hjem
 • Anmod om at stemme hjemme

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du anmode kommunen om at stemme i dit hjem. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et anmodningsskema af den person, der yder plejen.

  Du kan også henvende dig til kommunen for at få et anmodningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

  Anmodningen skal sendes til den kommune, hvor du opholder dig. Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 kan du tidligst anmode om at stemme hjemme tirsdag den 19. oktober 2021 (tirsdagen fire uger før valgdagen) og senest kl. 18 torsdag den 4. november 2021 (torsdagen tolv dage før valgdagen). Kommunen kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

  Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med to brevstemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg. 

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Siden er sidst opdateret 7. oktober 2021