Stil op til valg

Grib chancen. Gør en forskel. Stil op til Kommunalvalg

Kan alle stille op til kommunalvalg? Hvordan bliver jeg godkendt som kandidat? Hvor finder jeg formularen til kandidatlisten? Alt dette og meget mere finder du svar på herunder.

 

Stil op til kommunalvalget
 • Hvem kan stille op til valg?

  Du kan stille op til valg, hvis du

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen og er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.
  • er Brite og har haft fast uafbrudt bopæl i Danmark siden 31. januar 2020

  Du kan ikke stille op til valg, hvis du

  • er udlændinge på tålt ophold
  • er udlændinge, der er udvist ved endelig dom eller endelig afgørelse
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

  For at blive valgt

  For at blive valgt må du ikke have fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. Der er fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til kommunalbestyrelser eller regionsråd på grund af straf. Udgangspunktet er, at du mister din valgbarhed, hvis du idømmes frihedsstraf, eller hvis du idømmes anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller hvis du ubetinget frakendes førerretten til bil.  

  Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der:

  • er gået mindst tre år, efter at straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet. 
  • er gået mindst fem år, fra du blev idømt forvaring eller ubetinget fængsel i seks måneder eller mere.

  En dom om betinget fængselsstraf medfører kun tab af valgbarhed i den valgperiode, hvor straffen er idømt. 

  Du kan under alle omstændigheder stille op som kandidat til valget, uanset om du har fået en straf, der medfører tab af valgbarhed.

  Hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, skal du underrette borgmesteren eller regionsrådsformanden, hvis du på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf. 

 • Hvordan stiller jeg op til valg? Kandidatliste

  For at kunne stille op, skal du udfylde et skema (kandidatliste).

  Kandidatlister

  • Du skal aflevere kandidatlisten senest kl. 12, tirsdag den 28. september 2021.
  • Du kan tidligst aflevere kandidatlisten den 14. september 2021.
  • En kandidatliste med stillere skal være underskrevet af 25 vælgere (stillere) i kommunen.

  Kandidatlister uden stillere

  • Partier, der allerede er repræsenteret i Byrådet, kan søge om at indlevere kandidatlister uden stillere og deres underskrift
  • Kandidatlister uden stillere skal indleveres i perioden 31. august til 14. september 2021 kl. 12. 

  Hvor finder jeg kandidatlisten?

  Du kan hente begge skemaer til anmeldelse af kandidatlister her:

  • Ledelsessekretariatet
   Slagelse Rådhus
   Rådhuspladsen 11, 1. sal.
   4200 Slagelse

  Her får du også udleveret en vejledning i, hvordan du udfylder kandidatlisterne.

  Ønsker du skemaet tilsendt? Skriv til:

  Hvor afleverer jeg kandidatlisten?

  Alle kandidatlister skal indleveres fysisk inden for de ovenstående tidsperioder til:

  • Ledelsessekretariatet
   Slagelse Rådhus
   Rådhuspladsen 11, 1. sal.
   4200 Slagelse
 • Stillere - anbefaling fra vælgere

  For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du stiller op til valg. Vælgerne/stillerne skriver under på, at de ønsker, at du stiller op til valg. 

  En kandidat kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Se under punktet "Hvordan stiller jeg op til valg? Kandidatliste"

  Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op i Slagelse Kommune. 

  Det er en god idé at indsamle lidt flere end 25 underskrifter. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen. 

 • Liste- og valgforbund

  Skemaer til indgåelse af listeforbund eller valgforbund kan du hente her:

   

  • Ledelsessekretariatet
   Slagelse Rådhus
   Rådhuspladsen 11, 1. sal.
   4200 Slagelse

  Fristen for aflevering af skemaet er den 4. oktober kl. 12.00.

Siden er sidst opdateret 13. august 2021