Brevstem

Sådan brevstemmer du

https://www.youtube.com/watch?v=hmuiDC4dM0w

Hvis du ikke kan stemme på valgdagen eller fortrækker at stemme før valgdagen, så kan du brevstemme. Du kan brevstemme i borgerservicecentrene eller i dit eget hjem.

Hvor kan jeg brevstemme?

Her finder du adressen, hvis du skal stemme på et borgerservicecenter.

 • Borgerservicecenter Slagelse, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse
 • Borgerservicecenter Korsør, Bernstensgade 3, 4220 Korsør
 • Borgerservicecenter Skælskør, Vestergade 4, 4230 Skælskør

Hvornår kan jeg brevstemme

Du kan brevstemme fra tirsdag den 10. oktober til og med fredag den 17. november 2017. Husk at medbringe sundhedskort, pas eller kørekort.

Du kan brevstemme inden for borgerservicecentrenes almindelige åbningstid. Se åbningstider via den grå boks her på siden.

Borgerservicecentrene har også ekstraordinært åbent for brevstemmer på følgende dage

 • Lørdag den 4. november kl. 10 - 13
 • Lørdag den 11. november kl. 10 - 13
 • Fredag den 17. november kl. 13 – 16

Lån et hjælpemiddel

Hvis du brevstemmer hos Borgerservice i Slagelse, har du mulighed for at benytte et hæve-sænkebord samt en filtpen og lup. 

Hvis du brevstemmer hos Borgerservice i Korsør eller Skælskør kan du låne lup og filtpen. 

Hvordan brevstemmer jeg?

Læs mere om hvordan du brevstemmer i boksen herunder

Brevstemme
 • Når du vil brevstemme i Danmark

  I stedet for at møde op på valgdagen og stemme, kan du vælge at brevstemme.

  Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

  I Danmark kan du brevstemme her:
  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

  Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Ansøg om at stemme hjemme til kommunale og regionale valg

  Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

  Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

  Ansøgningen skal sendes til kommunen. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme tirsdagen fire uger før valgdagen og senest kl. 18 torsdagen tolv dage før valgdagen. Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om den har fastsat en senere frist.

  Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

  Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Brevstemme fra institution m.v.

  Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

  Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

  Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Brevstemme fra udlandet

  Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

  Hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

  Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra tre måneder før valgdagen.

  Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig.

  Frist for brevstemme

  Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

  Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

  Indhold hentet fra Borger.dk