Valg til Ø-udvalget

Der er valg til Ø-udvalget den 21. november 2017

I henhold til § 25 i vilkårene for sammenlægning af den vestlige del af Holsteinborg Kommune med Slagelse Kommune (tidligere Skælskør Kommune) skal der nedsættes et Ø-udvalg.

Opgaver

Udvalgets opgave er at behandle og afgive indstilling til Byrådet i sager, der specielt vedrører Agersø og Omø.

Medlemmer

Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf et medlem vælges af og blandt Byrådets medlemmer, mens 2 medlemmer fra hver af øerne Agersø og Omø, vælges af de kommunale vælgere på henholdsvis Agersø og Omø, efter reglerne i den kommunale valglov.

Oversigt over kandidater
Brevstem til Ø-udvalget
 • Sådan brevstemmer du

  Du kan brevstemme fra mandag den 16. oktober til og med fredag den 17. november 2017. Husk at medbringe sundhedskort, pas eller kørekort.

  Du kan brevstemme inden for borgerservicecentrenes almindelige åbningstid.

  Borgerservicecentrene har ekstraordinært åbent for brevstemmer på følgende dage:

  • Lørdag den 4. november kl. 10 - 13
  • lørdag den 11. november kl. 10 - 13
  • Fredag den 17. november kl. 13 - 16
Optælling af stemmer
 • Opgørelse af valget

  Afgivne stemmer tælles op ved fintællingen den 22. november 2017 i Antvorskovhallen.

  Valgbestyrelsen for kommunalvalget opgør valgresultatet for valg til Ø-udvalget den 22. november 2017.

  Kandidaterne underrettes om valgresultatet.

Siden er sidst opdateret 17. oktober 2017