Valg til Ø-udvalget

Der var valg til Ø-udvalget den 21. november 2017

I henhold til § 25 i vilkårene for sammenlægning af den vestlige del af Holsteinborg Kommune med Slagelse Kommune (tidligere Skælskør Kommune) skal der nedsættes et Ø-udvalg.

Opgaver

Udvalgets opgave er at behandle og afgive indstilling til Byrådet i sager, der specielt vedrører Agersø og Omø.

Medlemmer

Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf et medlem vælges af og blandt Byrådets medlemmer, mens 2 medlemmer fra hver af øerne Agersø og Omø, vælges af de kommunale vælgere på henholdsvis Agersø og Omø, efter reglerne i den kommunale valglov.

Siden er sidst opdateret 4. februar 2019