Tilbage til oversigten

Ægteskabsattest

 • En ægteskabsattest er et dokument, som beskriver din civile status i Danmark.
 • Pr. 1. januar 2019 udsteder kommunerne ikke længere ægteskabsattester, til personer som ønsker at blive gift med en person fra/ i udlandet. I bedes kontakte Familieretshuset - Familieretshuset (nyt vindue)
 • Er begge parter bosiddende i Danmark eller norden, skal der udfyldes en ægteskabserklæring - Ægteskabserklæring (nyt vindue)
 • Ægteskabsattesten er gyldig i 4 måneder for udstedelsesdatoen.
 • Visse lande kræver ægteskabsattesten skal være legaliseret eller være påført en apostillepåtegning. Kontakt det pågældende lands ambassade.

Hav dette parat

 • Dit NemID
 • Din e-mailadresse
 • Din kommende ægtefælles CPR-nummer (hvis han/hun har et)
 • Din kommende ægtefælles e-mailadresse (hvis han/hun skal medunderskrive)

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening"
 2. Log ind med dit NemID
 3. Indtast din e-mailadresse
 4. Indtast din kommende ægtefælles CPR-nummer (hvis han/hun har et)
 5. Indtast din kommende ægtefælles e-mailadresse (hvis han/hun skal medunderskrive)
 6. Følg vejledningen
 7. Underskriv med din NemID
 8. Der vil nu blive sendt en e-mail til den e-mailadresse du har oplyst som part 2
 9. Part 2 skal underskrive med sin NemID
 10. Ægteskabserklæringen sendes først nu til kommunen

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Er en prøvelsesattest det samme som en ægteskabserklæring?

  Nej det er det ikke.

  Når I har udfyldt og sendt en ægteskabserklæring, behandler vi den. Ud fra den laver vi en prøvelsesattest, som vi sender til dig via digital post.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan bruge digital selvbetjening med NemID?

  Du møder personligt op i den afdeling, som har med din ansøgning at gøre.

 • Hvis du gifter dig med en udlænding

  Vi skal bruge:

  • Original fødsels-/dåbsattest fra det pågældende land, hvor personen kommer fra.
  • Civilstandsattest, fra de lande, hvor personen har boet i som voksen, det vil sige fra man var 18 år.

  Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel ved vielsen. 

  Dokumenterne skal være legaliseret. Det vil sige påtegnet / stemplet, som minimum i landets udenrigsministerium / justitsministerium og til sidst i den danske delegation i landet, konsulat / ambassade. 

  For nogen lande kan dokumenterne legaliseres med Apostille. Se hvilke lande der er tilsluttet på Udenrigsministeriets hjemmeside "Apostille-lande".

  Herefter skal dokumenterne, hvis ikke de er på engelsk, oversættes til minimum engelsk, af en autoriseret tolk / oversætter. 

  Pas samt visum med gyldigt ophold i Danmark skal fremvises.

  I skal udfylde:

  • Ægteskabserklæringen
  • Blanket med oplysninger om vidner
  • Læse ”Vejledning i forbindelse med indgåelse af ægteskab om opholdstilladelse i Danmark på grundlag af ægteskab med en person, der bor i Danmark”
  • Underskrive ”Erklæring efter Ægteskabslovens § 11b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring”. 

  Når dette er opfyldt og fremvist Borgerservice i din kommune, kan vielsen planlægges.

 • Hvor lang tid før vielsen, skal I have papirerne?

   

  • Vi kan tidligst lave prøvelsesattesten 4 måneder før ønskede vielsesdato.
  • Vielsen kan tidligst finde sted 14 dage efter indsendelse af ægteskabserklæringen.
  • Er der brug for at indhente yderligere oplysninger, kan det dog tage længere tid. I vil få svar fra Vielseskontoret på jeres e-Boks.
  • Er der fx nogle udenlandske papir, som skal legaliseres osv. kan vielsesdatoen først findes, når alle papirerne er godkendte af os.

  I ferieperioder kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

 • Hvornår skal man aflevere underskrevet erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring i udlændingelovens § 11 b?

  Det gælder, hvis én af jer

  • ikke har dansk indfødsret
  • ikke har statsborgerskab i et nordisk land

  • ikke har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 6-9f.
 • Kan vi blive gift i en anden kommune af en fra Slagelse Kommune?

  Ja. Det kræver blot, at den kommune du ønsker vielsen skal foretages i, giver tilladelse til at andre kommuner må foretage vielser der. 

  Byrådet i Slagelse Kommune har d. 25. august 2014 godkendt at de politiske giftefogeder i Slagelse Kommune må foretage vielser i andre kommuner.

 • Kan vi blive gift i Slagelse Kommune af en fra en anden kommune?

  Byrådet i Slagelse Kommune har d. 25. august 2014 godkendt at alle landets borgerlige vielsesmyndigheder må foretage vielser i Slagelse Kommune.

  Dog skal den pgl. borgerlige vielsesmyndighed altid orientere Slagelse Kommunes Borgerservice om, at der foretages en vielse i Slagelse Kommune samt hvor og hvornår vielsen finder sted. Gerne på mail: vielser@slagelse.dk