Tilbage til oversigten

Anmeld ændret anvendelse af overflødiggjort bygning i landzone

I landzone er der i de fleste områder god mulighed for at ændre anvendelse af overflødiggjorte bygninger, uden det kræver en landzonetilladelse. Du skal anmelde ændringen til os, og det kan du gøre her.

Bemærk at ændret anvendelse af bygninger kræver byggetilladelse, og at byggeriet først må starte, når du har fået byggetilladelse. Du søger byggetilladelse særskilt via Byg og Miljø:

Hav dette parat

  • Oplysninger på anmelder (navn, adresse, telefon mv.)
  • Oplysninger på ejer af bygningen (navn, adresse mv.)
  • Oplysninger på bygningen (adresse, situationsplan, anvendelse i dag og i fremtiden mv.)
  • Nødvendigt tegningsmateriale (fx situationsplan, plantegning mm.)

Det tager cirka 10 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

  1. Tryk på Start selvbetjening
  2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
  3. Send - du får en kvittering på e-mail