Tilbage til oversigten

Ansøgning om overkørsel - adgang fra skel til kørebane

Ved nye overkørsler eller ændringer i tilslutningen til kommunens veje skal du søge tilladelse hos kommunen. Du skal søge om tilladelse hvis du vil

 • Anlægge nye adgange til kommunens veje
 • Ændre, flytte eller udvide en eksisterende overkørsel
 • Nedlægge en overkørsel

Hav dette parat

 • Navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail på ansøger
 • Navn, telefonnummer og evt. e-mail på ejer af ejendommen
 • Fuldmagt eller anden gyldig dokumentation, hvis der søges på vegne af andre. Denne skal vedhæftes ansøgningen.
 • Adresse hvor der ønskes overkørsel
 • Evt. skitse/tegning af placeringen for overkørslen

Det tager cirka 7 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Tryk send
 4. Du modtager en kvittering på e-mail

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Bestemmer man selv, om man vil have en ekstra overkørsel til sin ejendom?

  Nej, i princippet skal der kun være én overkørsel til hver ejendom. I særlige tilfælde kan det tillades, at der kan være to overkørsler. Du skal altid søge kommunen om tilladelse.

 • Må man selv bestemme, om man vil flytte sin overkørsel?

  Nej, du skal søge kommunen om tilladelse.

 • Hvis man har fået tilladelse til at flytte sin overkørsel eller at lave en ekstra overkørsel, er det så kommunen, der laver den og betaler?

  Nej, ejeren af ejendommen skal anlægge overkørslen for egen regning, inklusiv en eventuel asfaltrampe hvis det kræves.

  Overkørslen skal anlægges ud fra de anvisninger og vejledninger, som kommunen giver.