Tilbage til oversigten

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse kræver tilladelse, som du skal søge om. Du kan søge her.

Hav dette parat

 • Navn, adresse og telefonnummer på ansøger
 • Evt. e-mail
 • Evt. repræsentants navn, adresse og telefonnummer
 • Oplysninger om placering af kystbeskyttelsen
 • Matrikelnummer
 • Ejerlav
 • Beskrivelser af projektet
 • Type, mål, dimensionering mv. af kystbeskyttelse
 • Bilag: Kort over land, søkort, målsatte snittegninger, fotos
 • Evt. samtykkeerklæringer
 • Eksisterende/godkendte forhold til kystbeskyttelse
 • Oplysning om kystbeskyttelsen ønskes udført på fredskovpligtigt areal
 • Oplysning om kystbeskyttelsen ønsket udført i et vildtreservat
 • Oplysninger om indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, søer mm.

Det tager cirka 20 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på Start selvbetjening
 2. Udfyld formularen med de krævede oplysninger
 3. Send formularen