Tilbage til oversigten

Befordringsgodtgørelse

til dig der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Betingelser

 • du deltager i virksomhedspraktik, offentlig løntilskudsansættelse eller kursus bevilget af jobcenteret
 • du har mere end 24 km pr. dag mellem bopæl og tilbudssted
 • har du fysiske eller psykiske udfordringer, der betyder, at du ikke kan benytte offentlig transport, kan du søge om fuld dækning af din transportudgift

Det kan du få

 • en kilometertakst på 0,99 kr. (2022 niveau) for hver kilometer, der ligger udover de første 24 km. pr. dag
 • befordringsgodtgørelsen er bagudbetalt

Hvornår skal jeg søge om befordringsgodtgørelsen?

 • Du kan sende ansøgningen løbende ved udgangen af en måned eller når tilbuddet slutter
 • For at du kan modtage befordringsgodtgørelse skal jobcenteret have din ansøgning senest 4 måneder efter tilbuddet er slut

Særligt for Dagpengemodtager

 • Når du er dagpengemodtager, kan du ikke benytte selvbetjeningen nedenfor, da det er din a-kasse, der skal bevilge evt. befordringsgodtgørelse
 • Undersøg derfor selvbetjeningsmuligheder på din a-kasses hjemmeside eller kontakt din a-kasse for info om hvordan du bedst sender ansøgningen til dem
 • Søger du om fuld dækning af transportudgifter pga. fysiske eller psykiske udfordringer, skal du sende ansøgningen til jobcenteret

Lovgrundlag

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175., stk. 1 + § 175 stk. 4

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Log ind med NemId
 2. Følg anvisning på skærmen og udfyld skemaet

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad er en forudsigelig udgift?

  En forudsigelig udgift kan være mange forskellige typer af udgifter.

  Forudsigelige udgifter kan for  eksempel være:

  • boligindskud - ved flytning til anden bolig
  • flyttehjælp - ved flytning til anden bolig
  • almindelig udskiftning af køleskab og andre anskaffelser til husholdningen
  • fødsel, dåb og konfirmation

  anses normalt for at være forudsigelige udgifter, som det forventes, at du sparer op til.

 • Hvad er en ændring i dine forhold?

  En ændring i dine forhold kan for eksempel være:

  • Arbejdsløshed
  • Sygdom
  • Graviditet/fødsel/barsel
  • Tab af forsørger
 • Hvor lang tid går der før jeg kan forvente min sag om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

 • Hvor lang tid går der før jeg kan forvente svar om afgørelse af tilbud, når jeg er under 18 år?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud om virksomhedspraktik for under 18 år jf. § 50a inden for 14 dage.

 • Hvor lang tid går der inden jeg kan forvente afgørelse af tilbud hos anden aktør?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud hos anden aktør jf. § 73c inden for en måned.

 • Hvor lang tid går der inden jeg kan forvente svar om afgørelse af tilbud ved selvvalgt uddannelse?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud ved selvvalgt uddannelse jf. § 73b inden for 14 dage. 

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente at min sag om kontanthjælp er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.