Tilbage til oversigten

Befordringsgodtgørelse - jobsøgning

Som ledig har du mulighed for at få dækket dine transportudgifter i forbindelse med jobsamtale hos arbejdsgiver, hvis samtalen vedrører stilling til ordinært job/fleksjob eller deltagelse i jobmesse som du er henvist til af din jobkonsulent/sagsbehandler.

Tilskuddets størrelse svarer til statens lave kilometertakst (1,90 kr. pr. km 2021 takst). Du skal dog altid selv dække de første 100 kroner til dækning af transportudgifter. Du kan ikke få tilskud, hvis udgiften til kørsel helt eller delvis kan dækkes på anden vis. Det kan fx være, hvis virksomheden, du er til samtale hos, betaler for transporten.

Ansøgningen skal udfyldes og sendes senest 14 dage efter at du har deltaget i jobsamtalen/jobmessen. Du skal fremvise dokumentation for samtalen/deltagelse i messen og du skal vedlægge kvittering for udgiften til transport.

Hvis du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet, vil beløbet blive indsat på din NEM konto indenfor 10 dage fra vi har modtaget ansøgningsskemaet.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Log ind med NemId
 2. Udfyld ansøgningsskema

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad skal jeg bestille tid til?
  • Udstedelse af pas
  • Fornyelse og bestilling af kørekort
  • Internationalt kørekort
  • Godkendelse af ansøgning om kørekort
  • Legitimationskort
  • Udstedelse af NemId - herunder nyt nøglekort eller ny adgangskode
  • Lægeskifte
  • Vielse
  • Anmeldelse af indrejse og udrejse
  • Anmeldelse af flytning og andet vedr. folkeregisteret
  • Hjælp til digital selvbetjening - f.eks. ansøgning om boligstøtte eller pension
  • Hjælp til skat.dk - f.eks. forskudsopgørelse og årsopgørelse
  • Ansøgning om helbredstillæg
  • Ansøgning om beboerindskudslån
  • Anmodning om fritagelse for digital post
  • Undtagelser på Udbetaling Danmarks område
  • Anmodning om læseadgang til Digital Post
 • Hvad skal jeg ikke bestille tid til?
  • Afhentning af pas eller kørekort
  • Aflevering af regninger til refusion
  • Aflevering/afhentning af kørelærermapper
  • Afhentning af sundhedskort
  • Salg af mærker til affaldssække
  • Hjælp til kopi/print
  • Oprettelse af lånerkort
  • Betaling af gebyr
  • Bestilling af gæstekode til borger PC
  • Billetkøb til arrangementer
  • Udlevering af blanket
  • Brevstemme

  Hvis du er i tvivl, om der skal bestilles en tid, så bestil tid, så du ikke går forgæves.