Tilbage til oversigten

Befordringsgodtgørelse - jobsøgning

Jobcenter Slagelse yder under visse betingelser tilskud til befordring i forbindelse med jobsamtaler, jobsøgning & deltagelse i jobmesse.

Hvem kan søge?

Som ledig har du jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §17 mulighed for at få dækket dine udgifter til transportudgifter i forbindelse med jobsamtale hos arbejdsgiver mv.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

Samtalen vedrører stilling til ordinært job/fleksjob eller deltagelse i Jobmesse som du er henvist til af din jobkonsulent/sagsbehandler.

Ansøgningen skal sendes senest 14 dage efter du har deltaget i jobsamtale/jobmesse. 

Du skal dog altid selv dække de første 100 kroner til dækning af transportudgifter. Du kan ikke få tilskud, hvis udgiften til kørsel helt eller delvis kan dækkes på anden vis. Det kan f. eks. være, hvis virksomheden, du er til samtale hos, betaler for transporten.

Hvad kan jeg få i tilskud?

Tilskuddets størrelse svarer til statens lave kilometertakst (1,90 kr. pr. km 2021 takst).

Hvornår får jeg pengene?

Når ansøgningsskemaet er modtaget vil Jobcentret behandle din ansøgning.

Hvis du opfylder betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelsen, vil beløbet indsættes på din NEM konto indenfor 10 dage.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Log ind med NemId
 2. Følg anvisning på skærmen og udfyld skemaet
 3. Vedhæft dokumentation for samtalen/deltagelse i messen
 4. Vedhæft kvittering for udgiften til transporten

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad er en forudsigelig udgift?

  En forudsigelig udgift kan være mange forskellige typer af udgifter.

  Forudsigelige udgifter kan for  eksempel være:

  • boligindskud - ved flytning til anden bolig
  • flyttehjælp - ved flytning til anden bolig
  • almindelig udskiftning af køleskab og andre anskaffelser til husholdningen
  • fødsel, dåb og konfirmation

  anses normalt for at være forudsigelige udgifter, som det forventes, at du sparer op til.

 • Hvad er en ændring i dine forhold?

  En ændring i dine forhold kan for eksempel være:

  • Arbejdsløshed
  • Sygdom
  • Graviditet/fødsel/barsel
  • Tab af forsørger
 • Hvor lang tid går der før jeg kan forvente min sag om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

 • Hvor lang tid går der før jeg kan forvente svar om afgørelse af tilbud, når jeg er under 18 år?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud om virksomhedspraktik for under 18 år jf. § 50a inden for 14 dage.

 • Hvor lang tid går der inden jeg kan forvente afgørelse af tilbud hos anden aktør?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud hos anden aktør jf. § 73c inden for en måned.

 • Hvor lang tid går der inden jeg kan forvente svar om afgørelse af tilbud ved selvvalgt uddannelse?

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud ved selvvalgt uddannelse jf. § 73b inden for 14 dage. 

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente at min sag om kontanthjælp er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.