Tilbage til oversigten

Boligændringer - søg om

Du kan få støtte til at lave ændringer i din bolig, hvis ændringerne er nødvendige for, at du kan opholde dig derhjemme. Det kan f.eks. være ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin, ændringer i køkken og badeværelse.

Hav dette parat

 • Det vil lette behandlingen af din ansøgning, hvis du har lægeoplysninger fra sygehuset eller din egen læge. Hvis du ikke har oplysningerne, indhenter vi dem.
 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Besvar de afklarende spørgsmål
 4. Sæt flueben i ''Log på med NemID' og 'Accepter vilkår'
 5. Log ind med dit NemID
 6. Besvar spørgsmålene i ansøgningen
 7. Signer ansøgningen med dit NemID

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilken lovgivning bevilges boligændringer?
 • Hvilke betingelser er der for at få hjælp til at lave boligændringer?
  • Du kan få hjælp til boligændringer uanset, hvilket type bolig du bor i

  • Boligændringer kan kun laves i dit eget hjem, hvor du opholder dig varigt

  • Ændringer skal vedrøre mur- og nagelfaste genstande

  • Udgifterne skal være rimelige i forhold til de brugsmæssige fordele, som du opnår ved ændringen

  Slagelse Kommune tinglyser pant i ejendommen, hvis boligændringen forøger boligens værdi.

 • Hvor lang er sagsbehandlingsfristen ved ansøgning om boligændringer?

  Ansøgninger om boligændringer behandles inden for 65 hverdage.

  Ved større boligændringer kan der være behov for yderligere afklaring, indhentelse af flere oplysninger, indhentelse af tilbud osv. Det betyder, at sagsbehandlingstiden og dermed fristen kan blive forlænget. Hvor meget, den forlænges, individuelt i hver sag.

   

 • I hvilket tilfælde kan jeg ikke søge om boligændring?

  Du kan læse mere om i hvilke tilfælde du ikke kan søge om hjælpemidler på denne side:

 • Kan jeg få reetableret boligændringer, hvis jeg flytter, eller de ikke længere er nødvendige?

  Lejebolig

  Hvis du bor i en lejebolig, kan ændringer i boligen blive reetableret på et senere tidspunkt. Omfanget af reetablering vil være beskrevet i din bevilling. Hvis din udlejer ønsker yderligere reetablering, vil det være en sag mellem dig og din udlejer.

  Ejerbolig

  I ejerboliger reetablerer vi som udgangspunkt ikke boligændringer.

  Andelsbolig

  I andelsboliger reetablerer vi kun, hvis der er krav om dette ifølge andelsboligforeningens vedtægter. I så fald vil omfanget af reetablering vil være beskrevet i din bevilling. Hvis andelsboligforeningen ønsker yderligere reetablering, vil det være en sag mellem dig og foreningen.

 • Vedligehold og reparation af boligændringer (1)

  Som udgangspunkt har du selv ansvar for at vedligeholde og reparere din boligændring, dette vil dog altid fremgå af din bevilling.