Tilbage til oversigten

Boligændringer - søg om

Du kan få støtte til at lave ændringer i din bolig, hvis ændringerne er nødvendige for, at du kan opholde dig derhjemme. Det kan f.eks. være ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin, ændringer i køkken og badeværelse.

Hav dette parat

 • Det vil lette behandlingen af din ansøgning, hvis du har lægeoplysninger fra sygehuset eller din egen læge. Hvis du ikke har oplysningerne, indhenter vi dem.
 • Dit CPR-nummer
 • Dit NemID

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Find din NemID frem
 2. Tryk på 'Start selvbetjening'
 3. Besvar de afklarende spørgsmål
 4. Sæt flueben i ''Log på med NemID' og 'Accepter vilkår'
 5. Log ind med dit NemID
 6. Besvar spørgsmålene i ansøgningen
 7. Signer ansøgningen med dit NemID

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilken lovgivning bevilges boligændringer?
 • Hvilke betingelser er der for at få hjælp til at lave boligændringer?
  • Du kan få hjælp til boligændringer uanset, hvilket type bolig du bor i

  • Boligændringer kan kun laves i dit eget hjem, hvor du opholder dig varigt

  • Ændringer skal vedrøre mur- og nagelfaste genstande

  • Udgifterne skal være rimelige i forhold til de brugsmæssige fordele, som du opnår ved ændringen

  Slagelse Kommune tinglyser pant i ejendommen, hvis boligændringen forøger boligens værdi.

 • Kan jeg få reetableret boligændringer, hvis jeg flytter, eller de ikke længere er nødvendige?

  Hvis du bor i en lejebolig, kan ændringer i boligen blive reetableret på et senere tidspunkt. Det skal dog aftales, inden ændringerne bliver lavet.

  I ejerboliger reetablerer vi som udgangspunkt ikke boligændringer.