Tilbage til oversigten

Bygge/anlægsarbejde, §8, søg om

Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsen / anlægs- og gravearbejder på forurenede eller muligt forurenede grunde.

For at sikre os, vi får alle de elevante oplysninger, så ring til vores miljøafdeling på enten tlf. 58 57 46 92 eller tlf. 58 57 30 54 og fortæl, hvad din ansøgning - efter jordforureningslovens § 8 - drejer sig om. 

 

 

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Ring tlf. 58 57 46 92
 2. eller
 3. Ring tlf. 58 57 30 54

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Efter hvilke kriterier er områdeklassificeringen foretaget?

  Slagelse Kommune har opstillet en række kriterier for, hvornår et område kan inddrages eller tages ud af områdeklassificeringen. Et kriterium er f.eks., at nyere udstykninger tages ud og gamle industriområder inddrages.

  Du kan læse om alle kriterierne i "Regulativ for områdeklassificering" under

 • Er min ejendom omfattet af områdeklassificering?

  På Danmarks Miljøportal kan du tjekke om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen.

  Du kan også se områdeklassificeringen i regulativet for områdeklasseficering under

   

 • Falder mit hus i værdi, hvis det ligger i et områdeklassificeret område?

  Der er ikke grund til at forvente, at dit hus falder i værdi. Alle grunde i samme byområde er nemlig som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.

  Der er altså tale om, at et stort område deler det samme vilkår om at være lettere forurenet.

  Når det er sagt, råder markedskræfterne.

 • Hvad bør vi selv gøre for at sikre legepladsen?

  I bør arbejde på at mindske antallet af steder, hvor børn kommer i direkte kontakt med lettere forurenet jord. Jorden kan fx tilsås med græs eller dækkes med fx fliser eller ny jord. Læg desuden fast bund i jeres sandkasser.

 • Hvad er symptomerne på bly- og tjæreforgiftning?

  Umiddelbart er der ingen symptomer fra påvirkning med forurenet jord. I lettere forurenet jord er der tale om meget små koncentrationer og derfor svag påvirkning.

  Børn er dog særligt følsomme, og der er derfor god grund til at tage særlige hensyn. Især fordi undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem et forhøjet blyindhold i blodet og vanskeligheder med koncentration, sprog og indlæring. Tjærestoffer kan fremkalde kræft.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ved, om min køkkenhave er lettere forurenet?

  Du kan godt vælge selv at få undersøgt jorden på din grund. Men som regel kan det bedre betale sig at bygge højbede med ren jord.

 • Hvem skal betale for analysen af jord, der flyttes?

  Grundejeren skal betale for analysen af jorden.