Tilbage til oversigten

Danskbonus - søg

Du kan søge om en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk.

Du skal søge digitalt via denne selvbetjening.

Det tager ca. 5 - 10 min. at gennemføre selvbetjeningen. De indtastede informationer gemmes automatisk i en kladde. Det betyder at du kan afbryde ansøgningsforløbet, og senere tilgå siden og genoptage ansøgningen.

Undervejs i selvbetjeningsforløbet, vil du blive bedt om at vedhæfte forskellige former for dokumentation (fx eksamensbeviser eller lægeerklæring).

Se vejledning som du kan åbne og have liggende imens du søger:

Hav dette parat

 • Din NemID
 • Eksamensbevis i digital udgave
 • Evt. lægeerklæring i digital udgave

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Tryk på "Start selvbetjening" i rød boks
 2. Log ind med NemID
 3. Vælg ”Søg økonomisk hjælp” på den forsiden du kommer frem til
 4. Vælg ”Danskbonus”
 5. Læs introduktionen under ”Før du begynder”
 6. Klik på ”Start ny ansøgning”
 7. Følg vejledningen på skærmen og udfyld ansøgningen undervejs
 8. Vedhæft evt. dokumentation hvor du bliver bedt om det
 9. Slut af med ”Godkend og send”
 10. Kvitteringen sendes automatisk til din digitale postkasse

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Hvad sker der når helbredstilstanden er stationær?

  Når den sygemeldte borgers helbredstilstand er stationær og Jobcenteret vurderer at den sygemeldte borger ikke er berettiget til revalidering, fleksjob eller førtidspension ophører sygedagpenge.

  Vurdering skal ske på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del, hvor man blandt andet beskriver tidligere uddannelses- og arbejdsmæssige samt sociale- og helbredsmæssige forhold.

 • Hvor kan jeg få et nyt skattekort?

  Skattekortet findes ikke længere på papir.

  Din arbejdsgiver får automatisk dit skattekort, bikort og frikort digitalt.

 • Hvor lang tid går der, før jeg får en afgørelse af hjælp til deltagelse i særlige forløb jf. lov om integration af udlændinge

  Jf. lov om integration af udlændinge kan du forvente en afgørelse af:

  • hjælp til deltagelse i særlige forløb
  • transport
  • værktøj
  • arbejdsredskaber
  • arbejdstøj
  • helt særlige materialer til undervisning og
  • egenbetaling i forbindelse med ophold på højskole

  indenfor en måned.

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente en afgørelse af ansættelse med løntilskud?

  Jf. Lov om integration af udlændinge § 23c kan du forvente en afgørelse af ansættelse med løntilskud  indenfor en måned.

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente en afgørelse af tilbud om vejledning og opkvalificering?

  Du kan forvente en afgørelse inden 14 dage efter vi har modtaget din ansøgning. 

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente en afgørelse af tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud

  Du kan forvente en afgørelse af tilbud om virksomhedspraktik eller tilbud om ansættelse med løntilskud inden for 14 dage.

 • Hvor skal jeg henvende mig, når jeg har en udlejningsejendom, jeg gerne vil leje ud til flygtninge?

  Du skal henvende dig til

  i Center for Børn og Familie