Tilbage til oversigten

Digital Pladsanvisning - tilskud, pasning egne børn

Her har du direkte adgang til at søge om tilskud til pasning af egne børn.

Hav dette parat

 • Dit NemID

Det tager ca. 5 minutter.

Start selvbetjening

Sådan gør du:

 1. Klik på "Start selvbetjening" for at åbne Digital Pladsanvisning i et nyt vindue
 2. Tryk på "Log på" i højre hjørne
 3. Log på med NemID
 4. Følg vejledningen

Spørgsmål og svar fold alle ud
 • Har jeg søskendefordel i et dagtilbud?

  Vi gør hvad vi kan for, at søskende kommer i samme dagtilbud. Hvis du ønsker det, kan dit barn blive skrevet på en venteliste til den institution hvor søskende går. Så vil vi tilbyde en plads der, så snart det er muligt.

 • Har vi "personaleinstitutioner"?

  I Rosenkilde Vuggestue og Børnehave er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Slagelse Kommunes handicap- og socialpsykiatritilbud. Det gælder dog kun børn af personale med adresse i Slagelse Kommune.

  I Sygehusets Børneinstitution er 2/3 af pladserne forbeholdt ansatte ved Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus, det vil sige forældre, der er ansat ved Slagelse, Næstved eller Ringsted Sygehus. Her kan indmeldelse af børn af personale med adresse uden for Slagelse Kommune finde sted, hvis bopælskommunen vil betale den kommunale andel.
 • Hvad er anvisningskriterierne for en plads til mit barn i dagtilbud?

  I Slagelse Kommune anviser vi dit barn en plads i dagtilbud fra 0-6 år ud fra en garantiliste og en ønskeliste.

  Ansøgningsdato er afgørende

  Børnene bliver optaget på garantilisten eller ønskelisten fra ansøgningsdatoen og det er som hovedregel ansøgningsdatoen, der er afgørende for, i hvilken rækkefølge børnene på listen tilbydes en plads.

  Kan afviges i særlige tilfælde

  Pladsanvisningen og dagplejepædagogerne kan fravige hovedreglen under hensyntagen til:

  • Bedre fordeling i dagtilbud
  • Søskendefordel i institutionen
  • Arbejdstidsdispensationer
  • Særlige pædagogiske hensyn
 • Hvad er Dagplejens Gæsteordning i daginstitutioner?

  Dagplejens Gæsteordning i daginstitutioner er en frivalgsordning for børn fra 2 års alderen, som går i dagpleje i Slagelse Kommune.

  Ordningen betyder, at når dagplejeren har ferie eller er syg, har du mulighed for at få passet dit barn i en af de kommunale daginstitutioner. Daginstitutionen sørger for, at der er frokost og mellemmåltider til dit barn.

  Fordelen ved at være tilmeldt ordningen er, at dit barn derved er sikret en plads i samme daginstitution, når dit barn når børnehavealderen.

  Hvis du ikke ønsker at være med i ordningen, vil dit barn fortsat blive tilbudt gæsteplads hos gæstedagplejer i Skælskør eller hos en anden dagplejer.

  I alle tilfælde tilbydes så vidt muligt den løsning, der giver mindst mulig transport for jer.

  Du opskriver dit barn til ordningen via Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn - i den røde boks på denne side.

  Det er også en frivillig ordning for dagtilbuddene i Slagelse Kommune og det er ikke alle der har ønsket at være med.

  Det vil fremgå i Digital Pladsanvisning, hvilke dagtilbud der er med i ordningen.

  Du kan læse mere om ordningen på Slagelse Dagplejes hjemmeside (nyt vindue)

 • Hvad er den årlige efterregulering af min Økonomiske friplads?

  Ud over den månedlige genberegning af dit Økonomiske fripladstilskud foretager vi også en årlig efterregulering af tilskuddet.

  Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit Økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

  Når vi laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

  Du vil modtage en opgørelse over årets økonomiske fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal tilbagebetale tilskud, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

  Der er ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan foretages en årlig efterregulering. 

  Når du modtager opgørelsen for efterreguleringsåret, har du 14 dage til at gøre indsigelse. Såfremt vi ikke hører fra dig, vil et eventuelt efterbetalingskrav blive opkrævet. Der kan gå op til 3 måneder før du bliver opkrævet beløbet eller får et evt. tilgodehavende udbetalt.

   

   

   

 • Hvad er Digital Pladsanvisning?

  Digital Pladsanvisning er den selvbetjeningsløsning du skal benytte, når du:

  • ønsker at opskrive dit barn på venteliste til Dagpleje, Vuggestue, Børnehave, SFO, Fritidshjem eller Klub
  • vil ændre i dit barns opskrivning på venteliste til dagtilbud
  • skal acceptere et tilbud om plads til dit barn
  • vil udmelde dit barn fra et dagtilbud eller SFO
  • skal søge økonomisk fripladstilskud
  • skal søge tilskud til privat pasning

  Du finder selvbetjeningsløsningen - Digital Pladsanvisning - Dagtilbud til børn - i den røde boks på denne side.

  Du kan også bruge Digital Pladsanvisning - Økonomisk friplads eller Digital Pladsanvisning - Tilskud, privat pasning

 • Hvad er en deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov?

  Hvis I er på barsels-/forældreorlov og samtidig har et ældre barn, der går i dagtilbud, har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til jeres barn, mod en reduceret egenbetaling. 
   
  Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for jer som forældre, som ønsker at tilbringe mere tid med jeres børn mens I er på barsels-/forældreorlov.
   
  Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn i husstanden, fra de er 26 uger gamle og indtil skolestart. Deltidspladsen stilles til rådighed i det dagtilbud, som jeres børn er indskrevet i.
   
  Tilbuddet gælder for børn i kommunale og selvejende dagtilbud, dagpleje og private dagtilbud.

  Hvis I er nysgerrige efter at vide mere om jeres muligheder for at få en deltidsplads, så kan I orientere jer i Slagelse Kommunes retningslinjer på området. Her er bl.a. beskrevet, hvornår I er berettiget til at ansøge, hvordan I ansøger og hvordan de 30 timer om ugen skal placeres m.m.

  Hvad koster en deltidsplads?